Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ТА ОКСИДУ АЗОТУ НА СТАН СИСТЕМИ КРОВІ ТВАРИН

Н. К. Родіонова, О. Б. Ганжа, Л. І. Маковецька, М. О. Дружина, І. І. Музальов, В. М. Михайленко
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. КавецькогоНАН України, вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022, Україна

Мета: дослідити тривалий вплив оксиду азоту та малих доз іонізуючої радіації на стан системи крові.
Матеріали і методи. В експерименті використані неінбредні самці$щури вагою 120–140 г. Тварини зазнавали дії різних чинників: інгаляції оксидом азоту протягом 30 діб (по 14 годин на добу), фракціонованого опромінення малими дозами іонізуючої радіації в сумарній дозі 1,0 Гр та їх сумісного впливу. Досліджували гематологічні, біохімічні та біофізичні показники.
Результати дослідження. Показана радіозахисна дія оксиду азоту на морфофункціональні показники, що проявлялось у реакції еритроїдного пулу кровотворення і лімфоцитарної ланки, у рівні порушення окисного метаболізму, зниженні вмісту атипових лімфоцитів у периферичній крові.
Висновок. Оксид азоту за сумісної пролонгованої дії з малими дозами іонізуючого випромінювання виявляє радіозахисний ефект у системі крові. Комбінована дія зазначених чинників, що характеризуються впливом на різні метаболічні шляхи, призводить до більш ефективної адаптації, ніж їх окреме застосування.

Ключові слова: малі дози іонізуючої радіації, оксид азоту, система крові, вільнорадикальні процеси.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 366–372.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини