Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПЕРМИ КРОЛІВ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ТВАРИН РЕНТГЕНІВСЬКИМИ ПРОМЕНЯМИ

А. В. Клепко , Л. В. Горбань, О. А. Мотрина, Ю. А. Кондратова, А. В. Чернишов, С. В. Андрейченко
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”,53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050

Мета: вивчення впливу рентгенівського випромінювання на морфофункціональні характеристики сперматозоїдів кролів та вміст фруктози, L-карнітину, α-токоферолу, аскорбату і цитрату в їх спермі.
Матеріали та методи. Тотальне опромінення кролів породи Радянська Шиншила здійснювали на установці РУМ-17 в діапазоні доз 1,0–7,0 Гр з потужністю дози 2,8·10-3 Гр/с. Сперму тварин отримували за допомогою штучної вагіни, а потім методом центрифугування розділяли на сперматозоїди та сім’яну рідину. Під мікроскопом “МБИ-6” визначали концентрацію, рухливість, морфологію та лінійну швидкість сперматозоїдів. Визначення вмісту в сім'яній рідині аскорбату, α-токоферолу та L-карнітину проводили на рідинному хроматографі “Agilent 1200”, фруктози і цитрату –спектрофотометрично.
Результати. Показано, що дія рентгенівських променів в дозах 2,0; 5,0 та 7,0 Гр спричиняє дозозалежний пригнічуючий ефект на функціонування передміхурової залози, сім'яних везикул та епідидиміcів, що мало прояв у зменшенні вмісту фруктози, цитрату, L-карнітину, α-токоферолу та аскорбату в спермі кролів. Одночасно спостерігалось зростання морфологічних аномалій (пошкодження акросом, голівок та хвостів) сперматозоїдів, згасання їх рухливості та падіння лінійної швидкості.
Висновки. Вивчено динаміку змін морфофункціональних характеристик сперматозоїдів та компонентного складу сім’яної рідини сперми кролів за умов тотального опромінення тварин іонізуючою радіацією в дозах 1,0–7,0 Гр, а також виявлено дозозалежне зростання морфологічних аномалій і зменшення лінійної швидкості сперматозоїдів. Доведено здатність сперми до здійснення пострадіаційного відновлення, повнота якого корелювала з величиною поглинутої дози радіації та величиною пострадіаційного періоду.

Ключові слова: сперматозоїди, сім'яна рідина, кролі, фруктоза, L-карнітин, аскорбат, цитрат, тотальне опромінення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 338–348.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини