Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ІНФАРКТУ МІОКАРДА В КОГОРТІ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС (ЗА ДАНИМИ КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО РЕЄСТРУ)
А. А. Чумак, Г. В. Плескач
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета роботи. Аналіз частоти окремих факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця в групі учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (ЛНА), які перенесли інфаркт міокарда (ІМ) в післяаварійному періоді.
Методи. Проаналізовані дані 525 учасників ЛНА з ІМ, які виявлені в клініко-епідеміологічному реєстрі ННЦРМ серед всіх зареєстрованих учасників ЛНА. Порівняння проводили з контрольною групою 110 мешканців м. Києва, які перенесли ІМ у 2004–2009 рр.
Результати. Встановлено, що серед учасників ЛНА, які перенесли ІМ в перші 10 років після аварії на ЧАЕС, збільшена частка осіб у віці до 45 років, що насамперед зумовлено віковою структурою учасників ЛНА в цілому. В подальшому розподіл пацієнтів за віком наближався до інших когорт хворих з перенесеним ІМ, представленим у літературі. Доза зовнішнього опромінення, яку отримали чоловіки з ІМ, що розвинувся в перші 5 років після аварії, була вищою (39,58±6,72 сЗв, медіана 25 сЗв), ніж у чоловіків, в яких ІМ розвинувся пізніше (23,78±2,43 сЗв, медіана 12 сЗв, р=0,009).
Висновки. Зі збільшенням терміну, що минув після аварії на ЧАЕС, серед чоловіків з ІМ поступово зменшувалась кількість осіб з мінімальною кількістю факторів ризику і, відповідно, зростала кількість осіб, які мали щонайменше 3 фактори ризику, р=0,001. Порівняно з контрольною групою, в групі чоловіків з ІМ частіше виявлено ожиріння та гіперхолестеролемія серед чоловіків.

Ключові слова: аварія на Чорнобильській АЕС, учасники ліквідації наслідків аварії, інфаркт міокарда, фактори ризику.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 289–298.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини