Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

КЛІНІЧНІ ФАКТОРИ ТРОМБОЗІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ Ph-НЕГАТИВНИМИ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ НЕОПЛАЗМАМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС
О. Ю. Міщенюк, С. В. Клименко
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета: визначити предикативну цінність віку понад 60 років, тромбозу в анамнезі та факторів кардіоваскулярного ризику (ФКР), в розвитку тромбозу у хворих на Ph-негативні мієлопроліферативні неоплазми, а саме справжню поліцитемію, есенціальну тромбоцитемію та первинний мієлофіброз, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та в когорті пацієнтів, захворюванню яких не передувала дія аварійного радіаційного опромінення.
Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження слугували результати клінічних досліджень 216 хворих на Ph-негативні мієлопроліферативні неоплазми. Поширеність тромбозу та наявність ФКР визначена шляхом обробки медичної документації.
Результати. Встановлено, що у загальній когорті та у хворих на спонтанну справжню поліцитемію вік понад 60 років (відносний ризик (ВР) = 1,73, 95% довірчий інтервал (ДІ)=1,00–2,98; р=0,043 та ВР=2,04, 95% ДІ=1,12–3,68; р=0,02, відповідно) і наявність ФКР (ВР=2,25, 95% ДІ=1,21–4,16; р=0,005 та ВР=2,31, 95% ДІ=1,20–4,41; р=0,008, відповідно) є предикторами розвитку тромбозів. Вік понад 60 років та ФКР у загальній когорті хворих на есенціальну тромбоцитемію асоціюється зі зростанням відносного ризику тромбозів (ВР=2,5, 95% ДІ=1,05–5,92; р=0,047 та ВР=2,74, 95% ДІ=1,18–6,23; р=0,026, відповідно). Частота повторних тромботичних ускладнень у загальній популяції пацієнтів з есенціальною тромбоцитемією та тромбозом в анамнезі значно вища, ніж у осіб без передуючого тромботичного епізоду (ВР=2,75, 95% ДІ=1,15–6,51; р=0,035).
Висновки. Отримані дані підтверджують результати інших досліджень, які демонструють, що вік понад 60 років, тромбоз в анамнезі, ФКР є предикторами розвитку тромбозів у хворих на Ph$негативні мієлопроліферативні неоплазми.
Ключові слова: Ph$негативні мієлопроліферативні неоплазмии, фактори кардіального ризику, фактори ризикутромбозів, тромботичні ускладнення, рекурентний тромбоз.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 232–239.

 

повний текст
Додаткові матеріалиГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини