Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ РАДІОЧУТЛИВОСТІ І РАДІОРЕЗИСТЕНТНОСТІ В ФОРМУВАННІ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОЇ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ У ОПРОМІНЕНИХ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ
Ж. М. Мінченко1, І. С. Дягіль1, О. О. Дмитренко1, І. В. Дмитренко1, Т. Ю. Шляхтіченко1, Т. І. Гавриленко2, Д. О. Білий1, В. І. Хоменко3, В. Г. Бебешко1
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2ДУ ННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска” НАМН України, м. Київ
3Київський центр трансплантації кісткового мозку, м. Київ

Мета роботи полягала у вивченні внеску імуногенетичної компоненти в формування пострадіаційних ефектів у віддаленому періоді після опромінення на рівні імунного реагування організму людини, як прогностичного критерію оцінки ризику реалізації радіаційно-асоційованої соматичної патології.
Об’єктом дослідження були реконвалесценти гострої променевої хвороби (ГПХ) І ступеня тяжкості і 88 пацієнтів з аналогічним радіаційним анамнезом, але з непідтвердженим діагнозом ГПХ, 73 пацієнти, які мають статус учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (УЛНЧК) з хронічною ішемічною хворобою серця (ХІХС), 65 пацієнтів – УЛНЧК без ХІХС, 120 неопромінених пацієнтів з ХІХС. Пацієнти з онкогематологічною патологією – 256 осіб. 500 практично здорових осіб – популяційний контроль.
Результати. На основі вивчення спектру імунологічних, гематологічних та молекулярно-генетичних порушень у співвідношенні з імуногенетичними чинниками визначені маркери ризику реалізації генетичної схильності до онкогематологічної та серцево-судинної патології у зазначених контингентів.
Висновки. Отримані дані свідчать про те, що одним із механізмів формування радіаційно-асоційованої мультифакторіальної патології, є реалізація HLA-генетичної схильності до захворювання, як на рівні розладів у гемопоезі та імунопоезі, так і на рівні захворювання в цілому, а носійство в фено/генотипі маркерів радіочутливості підвищує ризик реалізації патологічного процесу в умовах опромінення.
Ключові слова: генетичні маркери, радіочутливість, радіорезистентність, мультифакторіальна патологія, гостра променева хвороба, імунопатологічні реакції, асоціативний зв’язок.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 220–231.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини