Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЛІМФОЦИТОЗИ У ДІТЕЙ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС
В. Г. Бебешко, К. М. Бруслова, А. А. Чумак, Н. М. Цвєткова, О. Є. Кузнєцова, Л. О. Гончар, В. М. Пархоменко, Т. І. Пушкарьова, В. Г. Боярський, О. Я. Плескач, T. Я. Абрамова
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, Україна, 04050

Мета – встановити причини розвитку лімфоцитозу у дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах після аварії на ЧАЕС, для формування групи підвищеного ризику з онкогематологічної патології серед дитячого населення.
Матеріали і методи. Обстежено 226 дітей з лімфоцитозом. Враховували анамнез життя дитини, характер соматичної патології. Вивчали кількісні та якісні параметри елементів гемопоезу, біохімічні показники, імуноглобуліни (A, M, G), циркулюючі імунні комплекси, показники фагоцитозу.
Результати. Діти з лімфоцитозом частіше народжувались з більшою масою тіла, мали прояви конституційного лімфатизму, лімфаденопатію та частіше хворіли на респіраторні інфекції. Кількісні та якісні зміни в елементах гемопоезу залежали від виду патології. Виявлено активацію процесів перекисного окислення ліпідів, дисімуноглобулінемію та підвищення високомолекулярних циркулюючих імунних комплексів. Лікувально-профілактичні заходи сприяли нормалізації показників гемограми у 58 % осіб.
Висновки. У дітей з лімфоцитозом встановлені зміни в показниках імунітету, процесах перекисного окиснення ліпідів мембран елементів гемопоезу, прояви дизгранулоцитопоезу, що свідчить про причетність цих дітей до групи підвищеного ризику з онкогематологічної патології.
Ключові слова: лімфоцитоз, причини, діти, профілактика.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 180–189.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини