Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВПЛИВ ТРАНСФУЗІЙ КОНЦЕНТРАТІВ ЕРИТРОЦИТІВ КРОВІ НА ВМІСТ СИРОВАТКОВОГО ФЕРИТИНУ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ ЛЕЙКЕМІЯМИ
В. Г. Бебешко, К. М. Бруслова, Н. М. Цвєткова, С. М. Яцемирський, Т. І. Пушкарьова, Л. О. Гончар, В. В. Круковська, А. В. Зелінська, Л. П. Міщенко
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, Україна, 04050

Мета – вивчити вміст сироваткового феритину у дітей з гострими лейкеміями залежно від числа трансфузій концентратів еритроцитів крові та періоду захворювання.
Матеріали і методи. Вивчали показники еритроцитарної ланки крові, вміст сироваткового заліза та феритину у 54 хворих на гострі лейкемії до початку поліхіміотерапії, в період проведення стандартизованого протоколу лікування та після трансфузій концентратів еритроцитів крові.
Результати. В дебюті гострих лейкемій до лікування у 81,5% дітей вміст феритину в сироватці крові був в 2,3-2,5 разу вище нормативного. Потреба в трансфузіях концентратів еритроцитів у хворих була більшою при концентрації феритину в сироватці крові вищою за 500 нг/мл. Встановлена залежність рівня феритину від віку дітей, варіанту гострої лейкемії та періоду захворювання.
Висновки. Рівень сироваткового феритину може використовуватись в якості маркеру стану ферокінетичних процесів в організмі для своєчасної діагностики надлишку заліза у дітей з гострими лейкеміями та застосування лікувально-профілактичних заходів.
Ключові слова: діти, гострі лейкемії, феритин, концентрат еритроцитів.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 173–179.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини