Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Множинна мієлома серед учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Стан і перспективи аналітичного дослідження
Д. А. Базика1, Н. А. Гудзенко1, І. С. Дягіль1, Н. Г. Бабкіна1, В. В. Чумак1, О. В. Баханова1, В. В. Парамонов2, А. Ю. Романенко1
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, 53, вул. Мельникова, Київ, 04050, Україна
2Черкаський обласний онкологічний диспансер

Мета: проаналізувати захворюваність на множинну мієлому (ММ) серед учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (УЛНА) та підготувати інформаційну основу для подальшого аналітичного дослідження дозозалежних ризиків цієї патології, враховуючи її потенційну радіаційну зумовленість.
Матеріали і методи. Для ідентифікації випадків ММ у досліджуваній когорті УЛНА чисельністю 152 520 осіб чоловічої статі був проведений лінкідж бази даних когорти з інформаційним масивом Національного канцерреєстру України.
Результати. За досліджуваний період (1987–2012 рр.) було ідентифіковано 64 випадки, 58 з яких були включені до попереднього аналізу захворюваності, враховуючи 10-річний лаг-період. За результатами попереднього аналізу захворюваність на ММ у досліджуваній когорті УЛНА не перевищувала характерний для загального населення рівень протягом перших 21 років після аварії.
Висновок. Розрахунок стандартизованого співвідношення захворюваності (SIR) за період 2008–2012 рр., тобто через 22–26 років після аварії, продемонстрував достовірне перевищення рівня серед УЛНА порівняно зі спонтанним популяційним рівнем для населення України чоловічої статі (SIR 1.61, 95% CI 1.01;2.21). Після проведення незалежної діагностичної експертизи всіх ідентифікованих випадків, реконструкції отриманої дози зовнішнього опромінення на червоний кістковий мозок за методом RADRUE будуть проаналізовані дозозалежні ризики виникнення ММ з урахуванням можливого модифікуючого впливу інших факторів.
Ключові слова: Чорнобильська аварія, ліквідатори, множинна мієлома, захворюваність.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 169–172.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини