Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ ПОДВІЙНОЇ ДОЗИМЕТРІЇ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ КАРДІОЛОГІВ
А. О. Моргун1, В. В. Чумак1, О. В. Баханова1, В. М. Волоський1, С. М. Фуркало2,
О. А. Власенко
2, П. А. Гиндич2, О. Г. Бородiнчик1, Н. П. Деняченко1
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, Україна, 04050
2Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А.А.Шалімова НАМН України

Мета дослідження: розробити новий алгоритм для інтервенційних кардіологів, що під час операцій використовують рентгенозахисний одяг, який враховував би специфічні умови опромінення в інтервенційній кардіології.
Матеріали та методи досліджень: моделювання типових умов опромінення інтервенційного кардіолога у захисному одязі під час операції та виконання методом Монте-Карло комп'ютерних розрахунків доз на органи та показань дозиметрів.
Результати: розраховано методом Монте-Карло парціальні значення доз для всіх можливих ситуацій опромінення і відносні частотні вагові коефіцієнти кожної ситуації опромінення. Обчислено ефективні дози та порівняно їх з експериментальними.
Висновки: розроблено гнучку та практичну методологію виведення алгоритму й одержано алгоритм, застосовний для типових умов опромінення медичного персоналу під час проведення інтервенційних кардіологічних операцій. Було показано, що одержаний алгоритм добре узгоджується з результатами експериментальних вимірювань та відзначається меншою консервативністю порівняно з іншими алгоритмами.
Ключові слова: алгоритм, подвійна дозиметрія, ефективна доза, інтервенційна кардіологія, моделювання Монте-Карло, оптимізація.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 127–132.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини