Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО ТА НЕРАДІАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС. РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Л. І. Краснікова, В. О. Бузунов, С. І. Солонович
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета. Визначення ризиків розвитку цереброваскулярної патології серед учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (УЛНА) з урахуванням дози зовнішнього опромінення всього тіла, а також нерадіаційних чинників (біологічних, соціально-гігієнічних, поведінкових).
Матеріали і методи. За даними клініко-епідеміологічного реєстру ННЦРМ проведено ризик-аналіз на когорті УЛНА 1986–1987 рр. чоловічої статі (8625 осіб, з них 3623 з дозами зовнішнього опромінення всього тіла). Період спостереження 1992–2010 рр. Використовували внутрішню контрольну групу з дозами меншими 0,05 Гр або 0,1 Гр.
Результати. Встановлені статистично вірогідні радіаційні ризики розвитку хронічних форм цереброваскулярної патології при дозах від 0,5 Гр, для окремих форм цереброваскулярної патології в деяких дозо-вікових стратах – від 0,25 Гр. Зафіксовані статистично достовірні нерадіаційні ризики розвитку цереброваскулярних хвороб з урахуванням віку, психоемоційного перенапруження, зловживання алкоголем, порушень у харчуванні, курення, несприятливих умов праці тощо. При оцінці радіаційних ризиків проаналізована роль віку як чинника змішування; із застосуванням методу Мантел-Ханзела внесені певні уточнення в оцінки радіаційних ефектів.
Ключові слова: Чорнобильська катастрофа, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, реєстри, цереброваскулярна патологія, радіаційні і нерадіаційні чинники, ризик.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 89–101.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини