Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

АПРОБУВАННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ В АНІЗОТРОПНИХ ПОЛЯХ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ КАРДІОЛОГІВ

В. М. Волоський, В. В. Чумак, О. В. Баханова, А. О. Моргун
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Метою роботи була експериментальна перевірка практичного застосування розробленої для умов АЕС методики оцінки індивідуальної ефективної дози за показаннями чотирьох дозиметрів в умовах неоднорідного зовнішнього гамма-опромінення з відомими кутовими характеристиками поля випромінювання.
Матеріали та методи досліджень: проведено дві серії експериментальних фантомних досліджень в умовах рентген-операційної на робочих місцях лікарів інтервенційної кардіології під час проведення операцій.
Результати та висновки: показано, що дозові поля в тілі медичного працівника характеризуються значними градієнтами, показання індивідуальних дозиметрів, залежно від місця розташування, можуть відрізнятися від 1,5 до 10 разів, отже, використання одного дозиметра не дає достатньої інформації для достовірної оцінки ефективної дози. Дослідження підтвердили можливість застосування методики АЕС на робочому місці інтервенційного кардіолога. Продемонстровано необхідність контролю доз на кришталик ока.
Ключові слова: ефективна доза, доза на органи, доза опромінення, фантомні вимірювання, ТЛ дозиметрія, рентгенівське опромінювання, інтервенційна радіологія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 70–81.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини