Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Базика1, О. О. Литвиненко1, О. О. Литвиненко2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Національний інститут раку МОЗ України, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022, Україна

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕДИЧНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

Будь-яка сукупність об’єктів вивчення потребує певного упорядкування, тобто класифікації. Існуючі численні класифікації протипроменевих засобів побудовані на основі їхніх протипроменевих ефектів інтегрованого або диференційованого характеру. В роботі викладена хронологія основних класифікацій хімічних сполук, які здатні захищати від короткочасних і віддалених наслідків іонізуючого випромінювання при введенні їх в організм як до, так і після опромінення. Показана зміна поглядів, тенденцій і парадигм щодо радіозахисних сполук. Існуючі класифікації протипроменевих лікарських засобів включають радіопротектори, засоби стимулювання радіорезистентності організму, засоби профілактики і купірування первинної реакції на опромінення, засоби профілактики та лікування уражень від опромінення інкорпорованими радіонуклідами, засоби лікування гострого кістковомозкового синдрому, засоби лікування місцевих променевих уражень. Показано, що сучасні концепції радіаційного захисту базуються на принципово різних «точках застосування» груп радіозахисних засобів і залежать від стадії радіаційного ураження.
Ключові слова: опромінення, радіаційне ураження, протирадіаційні лікарські засоби, класифікація, радіопротектори, радіомодифікатори, адаптогени, радіомітигатори, засоби декорпорації.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 84–106. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-84-106

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини