Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

У. Підвальна1,2, А. Мангов2,3,4, М. Мірчук1,2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, вул. Пекарська, 69,
Львів, 79010, Україна
2Україно-Польський центр серця «Львів», вул. Чернігівська, 7, Львів, 79010, Україна
3Європейський радіологічний центр, вул. Дарвіна, 8/10, Харків, 61002, Україна
4Харківська медична академія післядипломної освіти, вул. Амосова, 58, Харків, 61176, Україна

ГЕТЕРОТАКСІЯ, ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ТА АНЕВРИЗМА АОРТИ: РІДКІСНЕ ВИПАДКОВЕ ПОЄДНАННЯ (РАДІОЛОГІЧНА ОЦІНКА)

При обмеженому часі аналізу даних комп’ютерної томографії (КТ) в невідкладних станах, радіолог та клініцист не завжди обізнані з вродженою патологією, особливо при асимптоматичному перебізі. Презентуємо випадок синдрому гетеротаксії, випадково виявлений у 62-річної жінки з масивною тромбоемболією легеневої артерії, локальною мішкоподібною аневризмою дуги аорти та COVID-19. Представлений випадок описує незвичайне поєднання небезпечних для життя станів і вроджених аномалій. Під час аналізу зображень КТ-ангіографії верифіковано збережену топографію та морфологію камер серця. Верхня та нижня порожнисті вени розташовані ліворуч і впадають у значно розширений коронарний синус. Порушене розташування органів черевної порожнини лівобічно-центральне розташування печінки і жовчного міхура, центральне розташування короткої підшлункової залози, правобічне розташування шлунка, мальротація кишківника, поліспленія з правобічним розташуванням численних селезінок, атипове відходження вісцеральних гілок черевної частини аорти. Комплексна оцінка КТ-зображень сприяє верифікації недіагностованих вроджених аномалій. Своєчасне розпізнавання синдрому гетеротаксії в умовах, що загрожують життю, суттєво впливає на тактику лікування та має бути врахована при проведенні діагностичних та обережних інтервенцій для зменшення можливих ускладнень.
Ключові слова: анатомія, аорта, гетеротаксія, комп’ютерна томографія ангіографія, аневризма аорти, тромбоемболія легеневої артерії.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 495–503. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-495-503

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини