Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

П. Федірко1, M. Пильмане2, Т. Бабенко1, В. Конопецька2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Інститут анатомії та антропології Ризького університету Страдзіньша, вул. Дзірчієма 16,
Рига, LV 1007, Латвія

ГОЛОВНИЙ МОЗОК ТА ОРГАН ЗОРУ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ МІШЕНІ ДЛЯ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ЧАСТИНА IV – РОЗЛАДИ БІНОКУЛЯРНОГО ЗОРУ ПЛОДА, СПРИЧИНЕНІ РАДІАЦІЙНИМ ВПЛИВОМ IN UTERO: ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ НЕОПРОМІНЕНИХ М’ЯЗІВ ОЧНОГО ЯБЛУКА ПРИ КОСООКОСТІ. МОЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КОСОКОСТІ В ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОПРОМІНЕННЯ

Косоокість – вагома причина зниження функціональних можливостей органа зору і погіршення якості життя пацієнтів. Можливий механізм патогенезу косоокості включає орбітальні фактори і зміни нервової системи. Повідомлення про порушення бінокулярного зору у радіаційно опромінених осіб нечисленні. Функції зовнішніх м’язів очного яблука можуть бути порушені внаслідок зміни координаційного процесу підкіркових нервових структур і внаслідок зміни метаболізму. Для з’ясування можливого патогенезу розладів бінокулярного зору у осіб, які зазнали опромінення, необхідні ретельні дослідження.
Мета: оцінити особливості розвитку косоокості та порушень бінокулярного зору в осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання у внутрішньоутробному періоді; дослідити зміни у розподілі та появі міозину, дистрофіну та колагену IV між неопроміненими особами з бінокулярним зором та особами, що страждають на косоокість.
Матеріали та методи. Обстежено 583 особи, які отримали внутрішньоутробне опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи; їхній середній вік на момент обстеження становив (11,3 ± 0,1) років. Групу порівняння склали 808 осіб, мешканців м. Києва. Паралельно було досліджено 15 зразків м’язів очного яблука неопромінених осіб, з яких 10 осіб страждали на косоокість і 5 належали до контрольної групи. Для оцінки морфологічної структури використовували забарвлення гематоксилін-еозином. Для виявлення міозину, дистрофіну та колагену IV заcтосували біотин-авідиновий (biotin-avidin (IMH)) імуногістохімічний метод. Для оцінки зовнішнього вигляду імунореактивних структур та їх локального розподілу використовували напівкількісний метод градуювання.
Результати. У групі внутрішньоутробно опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб виявлено підвищену, у зіставленні з групою порівняння, частоту розбіжної косоокості (р = 0,04190) та гетерофорії (рv = 0,002603). Відносний ризик гетерофорії склав 5,08 (1,42–18,13). У неопромінених м’язах очного яблука, уражених косоокістю, спостерігалося зниження рівня дистрофіну, міозину та колагену IV позитивних структур порівняно з контрольною групою.
Висновки. Виявлені зміни вказують на підвищену ймовірність розвитку косоокості в осіб, які зазнали внутрішньоутробного опромінення. М’язи очного яблука, уражені косоокістю у неопромінених осіб, характеризуються зниженням імуногістохімічних структур міозину, дистрофіну та колагену IV. Якісні морфологічні зміни в скелетних поперечносмугастих м’язових волокнах, зміни структурної організації, вказують на можливу м’язову дистрофію. Таким чином, наявність дистрофічних процесів у м’язах очного яблука може відігравати істотну роль у морфопатогенезі косоокості. Для уточнення розвитку порушень бінокулярного зору та методів їх корекції необхідні подальші морфологічні дослідження. Ці дослідження будуть особливо важливі для населення, яке зазнало впливу радіації.
Ключові слова: внутрішньоутробне опромінення, іонізуюче випромінювання, косоокість, м’язи очного яблука, гістохімічні дослідження, патогенез.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 412–422. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-412-422

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини