Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. А. Позниш, В. Ю. Вдовенко, І. Є. Колпаков, І. В. Абраменко, А. А. Чумак

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ПРОМОТОРА ГЕНА МОНОАМІНОКСИДАЗИ/А (МАОА-UVNTR) ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З АГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

Агресивні розлади мають помірну спадковість; тому важливою є ідентифікація генетичних впливів. Зчеплений з Х-хромосомою ген MAOA, що кодує фермент MAOA, має функціональний поліморфізм повторів завдовжки 30 п.н. у промоторній ділянці (MAOA-uVNTR), який впливає на агресію. Стресові життєві події та родинне неблагополуччя також є відомими корелятами розладу поведінки у дітей.
Мета: дослідити інтерактивний ефект поліморфізму промотора гена моноаміноксидази-А (MAOA-uVNTR) та середових чинників на розвиток агресивної поведінки.
Матеріали і методи. У 144 хлопців та дівчат 10 до 16 річного віку проведено генотипування поліморфізму MAOA-uVNTR, генотипи були згруповані за високою та низькою транскрипційною активністю. Для загальної оцінки психоемоційної сфери дітей використано проективну методику «неіснуюча тварина», визначення показників та форм агресії здійснено за методикою А. Басса та А. Даркі.
Результати та обговорення. Встановлено, що переважали алельні варіанти гену MAOA з 3 (S) і 4 (L) тандемними повторами. Виявлено наявність тісних взаємозв’язків між залежною змінною: «агресивна поведінка» та предикторними змінними: «індексом родинного неблагополуччя» та «генотипом MAOA-uVNTR». Доведено, що присутність у генотипі високоактивного алеля (L) знижує шанси розвитку виникнення загальної агресії, деліквентної поведінки, фізичної агресії, відкритої агресії, негативізму та екстерналізації.
Висновки. Генотип MAOA високоактивного алелю (L) пом’якшував вплив стресових життєвих подій, а низькоактивний алель S асоціювався з підвищеною агресивністю у дівчат і хлопців, які зазнали сильного стресу.
Ключові слова: агресивна поведінка; генотип MAOA-uVNTR; стресові життєві події, родинне неблагополуччя; інтерактивний ефект.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 385–401. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-385-401

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини