Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. Є. Афанасьєв, О. В. Камінський, Т. К. Логановська, О. В. Копилова, І. Г. Чикалова, І. М. Муравйова, Н. С. Домбровська

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, УСКЛАДНЕННЯ, ХИБНІ УЯВЛЕННЯ ТА ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЙОДНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРИ РАДІАЦІЙНИХ ПОДІЯХ (ОГЛЯД)

Передумова. З моменту появи ядерної енергетики, промисловості та зброї існує ймовірність радіаційних подій – інцидентів та аварій. За умови наявності радіоактивного йоду у складі екологічних забруднень реагування органів влади і медичних служб полягає, зокрема, у проведенні серед фахівців та населення в цілому аварійної йодної профілактики. І поряд з тим, що аварійна йодна профілактика є загальновизнаним заходом при радіаційних подіях, що супроводжуються викидом радіоактивного йоду, деякі методи її проведення були й залишаються у певних джерелах і настановах/рекомендаціях суперечливими і навіть хибними. Подібна неузгодженість збільшує потенційні ризики медичних ефектів радіоактивного йоду і підвищує почуття страху і невизначеності серед залученого до інциденту населення.
Мета: розглянути сутність аварійної йодної профілактики при радіаційних подіях, фізіологічні аспекти обміну йоду в організмі, властивості окремих засобів йодної профілактики, які рекомендуються, та обґрунтувати раціональність застосування одних з них і безглуздість/неприпустимість інших; обгрунтувати створення єдиної превентивної інформаційної стратегії щодо заходу з метою зменшення тривожності та інших негативних психологічних наслідків серед постраждалого населення.
Матеріали та методи. Огляд виконано шляхом пошуку у реферативних й наукометричних базах та друкованих виданнях.
Результати. При серйозних радіаційних подіях на підприємствах ядерної енергетики та промисловості у навколишнє середовище з високою ймовірністю надходить радіоактивний йод. При загрозі інкорпорації радіоактивного йоду або при його інкорпорації, яка вже почалася, неодмінно необхідне проведення аварійної йодної профілактики. Таку профілактику слід проводити препаратами стабільного йоду у вигляді калію йодиду або калію йодату у спеціальних фармацевтичних формах випуску. Дозування препаратів у вікових і популяційних групах здійснюється відповідно до міжнародно-визнаних настанов спеціалістами з радіаційної медицини та радіаційної безпеки. Застосування йодовмісних харчових добавок, розчину йоду для зовнішнього застосування і розчину Люголя категорично неприпустиме через повну неефективність, нереальність виконання, а інколи – з огляду на загрозу тяжкої шкоди здоров’ю.
Висновки. Чіткі плани готовності щодо можливих радіаційних аварій та інцидентів, а також вдало проведені відповідні превентивні заходи, включаючи аварійну йодну профілактику вирішально важливі для ефективного й успішного реагування при таких подіях. Аварійна йодна профілактика при радіаційних подіях має здійснюватися виключно під керівництвом фахівців з радіаційної медицини та радіаційної безпеки з використанням спеціальних фармацевтичних форм калію йодиду або калію йодату у визнаних міжнародною науковою спільнотою дозах. Інші засоби аварійної йодної профілактики, включаючи «кустарного»/побутового приготування, абсолютно неприпустимі. Здійснення цього захисного заходу має супроводжуватись узгодженою інформаційною кампанією задля мінімізації як суто радіаційних ризиків, так і для збереження психологічного благополуччя населення.
Ключові слова: радіаційні події, радіаційна аварія, радіаційний інцидент, ядерна промисловість, ядерна енергетика, радіоактивний йод, опромінення, аварійна йодна профілактика, стабільний йод, калію йодид, калію йодат, психологічне благополуччя населення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 25–59. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-25-59

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини