Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. О. Сушко1, Л. І. Швайко1, К. Д. Базика1, О. В. Апостолова2, O. O. Колосинська1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна
2 Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», вул. Шовковична, 39/1, Київ, 01601, Україна

УРАЖЕННЯ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА ІНГАЛЯЦІЙНОГО НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ В УМОВАХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ 35 РОКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Огляд присвячений узагальненню 35 років досліджень впливу іонізуючого опромінення та інгаляційного надходження радіонуклідів на бронхолегеневу систему учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Розглянуті радіаційно-гігієнічні передумови формування хронічної респіраторної патології з урахуванням дозиметричних даних опромінення бронхолегеневої системи. Визначені основна клінічна симптоматика, особливості порушень вентиляційної спроможності легень та ендоскопічні форми ураження бронхолегеневої системи учасників ліквідації аварії. На основі патоморфологічних, мікробіологічних та імунологічних досліджень доведено патоморфоз хронічних неспецифічних захворювань легень в умовах Чорнобильської катастрофи. Доведено, що при комбінованому впливі зовнішнього опромінення та інгаляції осколкової суміші радіонуклідів в умовах Чорнобильської катастрофи бронхолегенева система стала однією з основних тканин-«мішеней» реалізації стохастичних і нестохастичних ефектів.
Ключові слова: бронхолегенева система, аварія на Чорнобильській АЕС, вплив іонізуючого опромінення, інгаляційне надходження радіонуклідів, патоморфоз захворювань.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 98–123. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-98-123

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини