Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Лазоришинець, С. В. Федьків, С. В. Поташев

Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України», вул. Амосова, 6, м. Київ, 03038, Україна

НЕІНВАЗИВНА КТ-ВІЗУАЛІЗАЦІЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ

Неінвазивна візуалізація коронарних артерій (КА) в останні роки переживає швидкий розвиток. З точки зору існуючих доказових даних та досліджень існує велика потреба в неінвазивних технологіях, які могли б надійно та точно ідентифікувати атеросклеротичні бляшки (АБ) КА високого ризику та надавати більше інформації для розуміння патофізіології атеросклерозу в окремих пацієнтів і служити надійними якісними методами первинної діагностики та індикаторами відповіді на різні види лікування ішемічної хвороби серця (ІХС). До сьогодні в Україні не проводилось дослідження точності 640-зрізової мультиспіральної комп’ютерної томографії з контрастуванням КА (МСКТ-КАГ) останньої генерації в діагностиці різних форм ІХС.
Мета: порівняльний аналіз діагностичної точності методів МСКТ-КАГ та інвазивної коронарної ангіографії (іКАГ) у пацієнтів з різними формами хронічної ІХС перед хірургічною реваскуляризацією. Матеріали і методи. За період з січня 2019 по травень 2021 р. були проспективно обстежені 201 пацієнт з різними формами ІХС (76,6 % чоловіків та 23,4 % жінок) в середньому віці (61,8 ± 9,2) року, які госпіталізувалися до нашого центру з метою діагностики і визначення показань до реваскуляризації (аорто- (АКШ) та мамаро-коронарне (МКШ) шунтування або стентування КА). Всім пацієнтам до втручання планово проводилися МСКТ-КАГ та іКАГ.
Результати та висновки. Значущих ускладнень підчас проведення обох методів дослідження не зафіксовано. Вивчено 2412 сегментів коронарних артерій (КА). Кальцієвий індекс (КІ) високо корелював з розповсюдженістю та важкістю коронарного атеросклерозу (r = 0,73, р<0,0001). При визначенні ступеня тяжкості коронарних стенозів під час МСКТ-КАГ порівняно з даними іКАГ не було жодного хибно-негативного, та лише 6 (2,99 %) хибно-позитивних результатів в місцях гемодинамічно незначущих стенозів. Не було виявлено достовірної різниці в якості діагностики гемодинамічно значущих стенозів з надвисокою загальною точністю при визначенні кількості та розповсюдженості магістральних КА (r = 0,95, р < 0,0001) з надвисокою прогностичною точністю методу (AUC 0,99; OR >>1000, р < 0,0001), що робить багатозрізову МСКТ-КАГ безпечним та надточним методом кількісної діагностики уражень КА з визначенням гемодинамічної значущості стенозів КА, співставним з даними іКАГ.
Ключові слова: атеросклероз, атеросклеротична бляшка, коронарний кальцій, ішемічна хвороба серця, комп’ютерна томографія, коронарна ангіографія, мультимодальна візуалізація.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 526–540. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-526-540

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини