Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, В. Ю. Вдовенко, В. М. Зигало, С. М. Альохіна,
В. Г. Кондрашова., О. С. Леонович

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

РОЛЬ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ, ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ГЛУТАТІОН/S/ТРАНСФЕРАЗ (GSTT1, GSTM1, GSTP1) ТА ДЕЯКИХ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ – МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Мета роботи: визначити вплив спадкової схильності, поліморфізму генів GSTT1, GSTM1, GSTP1 і чинників навколишнього середовища на розвиток бронхіальної астми у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій.
Матеріали та методи. Обстежені діти шкільного віку – мешканці радіоактивно забруднених територій, хворі на бронхіальну астму, та ті, які не мали клінічних ознак патології органів дихання. На підставі вивчення анамнестичних даних і медичної документації визначали генетичні, медико-біологічні та соціальні фактори ризику. Методом комп’ютерної спірометрії оцінювали стан вентиляційної спроможності легенів. Молекулярно-генетичні дослідження проводили з використанням методів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПДРФ) для подальшого аналізу.
Результати. Молекулярно-генетичні дослідження розподілу генотипів і частот поліморфних варіантів генів GSTT1, GSTM1, GSTP1 проведені у дітей, які мешкають за умов тривалого надходження до організму 137Cs харчовими ланцюжками. Встановлено, що у дітей, хворих на бронхіальну астму, спостерігається тенденція до підвищення частоти делеційного варіанта генів GSTT1 і GSTM1 в порівнянні з дітьми, які не мали патології бронхів та легенів. Дослідження розподілу поліморфних варіантів 313AG гена GSTP1 виявило у дітей, хворих на бронхіальну астму, достовірне підвищення частоти AG-генотипу, порівняно з показниками референтної групи. Визначені несприятливі чинники, що підвищують ризик розвитку бронхообструктивних порушень та ймовірність їх реалізації у вигляді бронхіальної астми у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій. Встановлено, що серед них провідну роль відіграє спадкова схильність до цього захворювання. З боку дитини такими негативними чинниками виявилися несприятливі умови внутрішньоутробного розвитку, наявність ознак ексудативно-катарального діатезу, проявів алергії та частих респіраторних захворювань з перших місяців життя. Встановлено, що ризик розвитку бронхіальної астми суттєво зростав у дітей з делеційними генотипами генів GSTT1 і GSTM1; визначено підвищення ризику розвитку бронхіальної астми у дітей при поєднанні 313AG поліморфізму гена GSTР1 з делеційним поліморфізмом гена GSTT1 або GSTM1.
Висновок. Одним із провідних механізмів, завдяки якому відбувається реалізація спадкової схильності в бронхіальну астму у дітей, які мешкають за умов постійного надходження до організму радіонуклідів з тривалим періодом напіврозпаду, є поліморфізм певних генів глутатіон-S-трансферази, а саме, делеційний поліморфізм генів GSTT1, GSTM1 і 313AG та поліфорфізм гена GSTP1.
Ключові слова: діти, радіоактивно забруднені території, чинники ризику, бронхіальна астма, поліморфізм генів глутатіон-S-трансфераз.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 449–463. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-449-463

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини