Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

С. Ф. Любарець

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Україна

ІНТЕНСИВНІСТЬ КАРІЄСУ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗУБІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Мета. Визначити показники інтенсивності карієсу у дітей з порушеннями формування зубів – мешканців територій, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Матеріали і методи. Об’єкт дослідження – 1470 дітей віком 6–14 років з порушеннями формування зубів (ПФЗ), з них 528 – мешканці територій, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) (III та IV зони, контаміновані радіонуклідами внаслідок Чорнобильської аварії). Визначали: різновид ПФЗ (системна гіпоплазія емалі, молярно-різцева гіпомінералізація), особливості радіаційного анамнезу, наявність соматичної патології, інтенсивність карієсу зубів і карієсу поверхонь у змінному (кп + КПВ, кппп + КпПпВ) та постійному (КПВ, КпПпВ) прикусах.
Результати. Інтенсивність карієсу зубів у опромінених дітей з ПФЗ зі змінним і постійним прикусами була достовірно вищою у зіставленні з опроміненими без ПФЗ та групою контролю (р < 0,001, р < 0,001 та р < 0,05, р < 0,001 відповідно). Найвища інтенсивність карієсу постійних зубів встановлена у мешканців забруднених територій із системною гіпоплазією емалі (6,95 ± 2,3), порівняно з особами з молярно-різцевою гіпомінералізацією (5,68 ± 1,97), внаслідок несиметричного ураження зубів.
Висновки. У дітей з ПФЗ віком 6–14 років – мешканців територій, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, із змінним прикусом діагностовано найвищі значення індексу кп+КПВ та кппп + КпПпВ відносно неопромінених осіб (7,2 ± 2,07 та 8,98 ± 2,4, р < 0,001). У опромінених дітей з ПФЗ встановлено дуже високу інтенсивність карієсу та інтенсивність карієсу поверхонь постійних зубів (КПВ = 6,79 ± 2,34, КпПпВ = (8,69 ± 2,75), р < 0,001), що може бути обумовлено дією комплексу негативних чинників, у тому числі – впливом малих доз іонізуючого випромінювання та особливостями економічної складової соціального статусу обстежених (наявність незбалансованого харчування). За наявності постійного прикусу інтенсивність карієсу та інтенсивність карієсу поверхонь зубів у дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, із системною гіпоплазією емалі була достовірно вищою порівняно з особами з молярно-різцевою гіпомінералізацією (р < 0,05).
Ключові слова: діти, карієс, порушення формування зубів, системна гіпоплазія емалі, молярно-різцева гіпомінералізація емалі, іонізуюче випромінювання, аварія на ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 326–436. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-426-436

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини