Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Е. А. Дьоміна1, В. В. Талько2

1 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, Київ, 03022, Україна
2 ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ (ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ДОСВІД)

Мета дослідження – удосконалення біологічної дозиметрії серед хворих на гостру променеву хворобу різного ступеня на основі аналізу радіаційно-індукованих аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові постраждалих.
Матеріали і методи. Дослідження базується на власних цитогенетичних даних, отриманих у травні 1986 р. при обстеженні 30 ліквідаторів з гострою променевою хворобою І–ІІІ ступеня. Верифікацію доз проводили за допомогою методу цитогенетичної дозиметрії на основі культури лімфоцитів периферичної крові з метафазним аналізом аберацій хромосом.
Результати. Розроблено новий спосіб оцінки результатів цитогенетичного обстеження хворих на початку спеціальної терапії, який виконується із залученням моделі множинної лінійної регресії (комплексу цитогенетичних показників) та забезпечує задовільний діагностичний рівень (відповідність первинно визначеним клініко-лабораторним діагнозам). Загальна частота аберантних клітин і променевих маркерів збільшується з підвищенням ступеня хвороби. Виявляється тенденція до підвищення частоти аберацій хроматидного типу зі зростанням променевого навантаження. Адекватність запропонованої методики на основі регресійного аналізу результатів цитогенетичних обстежень підтверджується збереженням групових відмінностей оцінок ступеня хвороби для осіб з верифікованими діагнозами.
Висновок. Цитогенетична дозиметрія обстеження опромінених осіб є необхідним компонентом верифікації ступеня променевої хвороби. Рекомендований спосіб оцінки цитогенетичних даних у хворих до та на початку дезінтоксикаційної терапії забезпечує задовільний діагностичний рівень.
Ключові слова: гостра променева хвороба, аварія на Чорнобильській АЕС, цитогенетична дозиметрія, лімфоцити крові, аберації хромосом, модель множинної лінійної регресії.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 398–409. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-398-409

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини