Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Т. Ф. Бабенко1, К. М. Логановський1, Т. К. Логановська1, Н. В. Медведовська2,
O. O. Колосинська1, Н. А. Гарькава3, К. В. Куц1, К. Ю. Антипчук1, І. В. Перчук1,
Г. Ю. Крейніс1, Р. Ю. Дорічевська1, Ю. В. Єфімова1, П. А. Федірко1

1 Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна
2 Науково-координаційне управління Національної академії медичних наук України, вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050, Україна
3 Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України», вул. Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, Україна

ГОЛОВНИЙ МОЗОК ТА ОРГАН ЗОРУ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ МІШЕНІ ДЛЯ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ: ЧАСТИНА IІІ – ОСОБЛИВОСТІ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СІТЧАСТОЇ ОБОЛОНКИ ТА АМПЛІТУДА І ЛАТЕНТНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ЗОРОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У ОПРОМІНЕНИХ ВНУТРІШНЬОУТРОБНО ОСІБ

Однією з актуальних проблем сучасної радіобіології є визначення особливостей вияву радіаційно обумовлених ефектів не тільки при різних дозових навантаженнях, а й на різних стадіях розвитку організму. У попередніх повідомленнях ми підсумували наявні дані, які свідчать, що в певні вікові періоди спостерігається порівняльне прискорення розвитку радіаційно індукованих патологічних змін ока і головного мозку. Дослідження й оцінка ризику розвитку можливої офтальмологічної і неврологічної патології у віддалених періодах після контамінації територій радіоактивними речовинами можливі на підставі даних спостереження за станом зорового аналізатора у осіб, які зазнали внутрішньоутробного опромінення в 1986 році. Тому проведено паралельне вивчення морфометричних параметрів сітківки, амплітуди і латентності компонентів викликаних зорових потенціалів у опромінених in utero осіб.
Мета: провести оцінку морфометричних параметрів сітківки, амплітуди і латентності компонентів викликаних зорових потенціалів у внутрішньоутробно опромінених осіб. Матеріали і методи. Використано результати обстежень 16 осіб, опромінених внутрішньоутробно внаслідок Чорнобильської катастрофи; групою порівняння були мешканці м. Києва відповідного віку (25 осіб). Оптичну когерентну томографію здійснювали на установці Cirrus HD-OCT, застосована методика дослідження Macular Cube 512x128. Паралельно проводили вивчення зорових викликаних потенціалів на обернений патерн, аналізували потиличні відведення. Реєстрували зорові викликані потенціали на реверсивний шаховий патерн (VEP, ЗВПШП) – електрофізіологічний тест, який є зоровою відповіддю на різку зміну контрасту зображення при пред’явленні реверсивного зображення шахової дошки. Результати. У опромінених внутрішньоутробно осіб у віці 22–25 років спостерігалось вірогідне збільшення товщини сітківки в фовеолі, виявлено тенденцію до збільшення товщини сітківки в зонах навколо фовеоли. При реєстрації зорових викликаних потенціалів на реверсивний шаховий патерн в цій групі виявлено наявність тенденції до зменшення амплітуд компонентів (N75, P100, N145, P200) у правій і лівій тім’яно-потиличних ділянках та до асиметричних змін латентності цих компонентів.
Висновки. Ранні фовеолярні зміни, зафіксовані при ОКТ, і зменшення амплітуд компонентів зорових викликаних потенціалів на реверсивний шаховий патерн у віці 22–25 років можуть свідчити про ризик розвитку у пацієнтів, опромінених внутрішньоутробно, ранньої вікової макулярної дегенерації, а також підвищений ризик ранніх дегенеративних змін центральних структур зорового аналізатора.
Ключові слова: викликані зорові потенціали, оптична когерентна томографія, сітківка, вікова макулярна дегенерація, іонізуюче випромінювання, доза.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 284–296. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-284-296

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини