Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. Д. Почапінський, Г. Й. Лавренчук, Н. П. Атаманюк, А. В. Чернишов

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

ВІДБІР ТА АПРОБУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ НОРМАЛЬНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ КЛІТИН ЛЮДИНИ IN VITRO ТА ДОСЛІДЖЕНЯ МЕЖ ЇХНЬОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДЛЯ НЕЙТРОНОЗАХВАТНИХ, ФОТОН-ЗАХВАТНИХ АГЕНТІВ ТА ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРІВ

Мета: дослідити структурні та морфо-функціональні зміни в тест-системах злоякісних (лінія А-549) та нормальних (фібробласти 6-го пасажу) клітинах людини при інкубації з гадолінійвмісним фотон-захватним агентом «Дотавіст» та фотосенсибілізатором «Фотолон». Методи: метод перещеплюваної культури клітин нормальних фібробластів людини та злоякісних клітин людини, цитологічні, біофізичні, статистичні.
Результати. Досліджено цитотоксичні властивості гадолінійвмісного фотон-захватного агента «Дотавіст» та фотосенсибілізатора «Фотолон» у широкому діапазоні концентрацій (5, 10, 25, 50, 100 та 200 мкл/мл) за морфо-функціональними характеристиками (кінетика росту, проліферативна та мітотична активність, наявність атипових клітин) в тест-системах in vitro злоякісних (клітини недрібноклітинного раку легень людини, лінія А-549) та нормальних (фібробласти 6-го пасажу) клітинах людини. Встановлено, що цитотоксичні властивості «Дотавісту» у тест-системах злоякісних та нормальних клітин проявляються за умов його застосування у високих концентраціях (100 та 200 мкл/мл). При інкубації з фотосенсибілізатором «Фотолон» цитотоксичний вплив на злоякісні клітини визначається за найменших концентрацій (5 та 10 мкл/мл); застосування фотосенсибілізатору у зростаючих концентраціях призводить до прояву генотоксичних ефектів. Цитотоксичний вплив фотосенсибілізатора на нормальні фібробласти людини виявляється в діапазоні концентрацій 5–200 мкл/мл, спостерігається помірне зменшення мітотичної активності із збільшенням концентрації. Генотоксичні властивості фотосенсибілізатора виявляються за концентрації 25 мкл/мл і вище.
Висновок. Результати дослідження ефективності впливу нейтронозахватної та фотон-захватної технологій шляхом визначення чутливості в тест-системах in vitro злоякісних клітин людини (клітини недрібноклітинного раку легень людини, лінія А-549) та нормальних клітин (перещеплювана культура фібробластів людини 6-го пасажу) до гадолінійвмісного фотон-захватного агенту «Дотавіст» та фотосенсибілізатора «Фотолон» у різних концентраціях складають підгрунтя доклінічного етапу оцінки ефективності препаратів, що застосовуються у бінарних технологіях.
Ключові слова: культура злоякісних клітин людини, культура фібробластів людини, нейтронозахватний агент, фотон-захватний агент, фотосенсибілізатор, проліферація, мітотичний індекс.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 260–272. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-260-272

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини