Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Василенко1, М. С. Курята1, В. В. Морозов1, Л. О. Литвинець1, М. С. Крамаренко1, А. Б. Білоник1, Л. П. Міщенко1, З. С. Мань1, В. Ш. Шварцман1, Т. В. Волкернюк2

1 Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

КОМПЛЕКСНИЙ РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020 р.

Метою дослідження є визначення основних чинників формування доз опромінення населення радіоактивно забруднених територій Рівненської області на поточному етапі аварії на основі проведення комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу в реперних населених пунктах у 2020 р. та оцінка їх впливу на формування доз.
Матеріали і методи. Комплексний радіаційно-гігієнічний моніторинг населених пунктів (НП) Рівненської області зосереджено у сс. Старе Село, Вежиця, Переходичі, Дроздинь Рокитнівського району, в яких після аварії на ЧАЕС реєструються найбільші дози опромінення. Дослідження виконані у вересні 2020 р. З метою визначення доз внутрішнього опромінення виконано 696 вимірювань на лічильниках випромінювання людини (ЛВЛ) (318 дорослих і 378 дітей). Зібрано у місцевих господарствах та виміряно на вміст 137Сs, 90Sr 48 проб молока, 45 проб картоплі та овочів, 35 проб продуктів дикої природи. Опитано щодо рівнів споживання основних продуктів харчування 229 мешканців (140 дорослих і 89 дітей). В усіх НП проведено роботи з оцінки доз зовнішнього опромінення. В роботі використано математичні, дозиметричні, радіохімічні методи.
Результати та висновки. Річні ефективні дози опромінення населення Рівненської області в 2020 році формуються в основному за рахунок доз внутрішнього опромінення, які не перевищують 1,24 мЗв · рік-1 у дорослих та 0,65 мЗв · рік-1 у дітей при критерію РЗТ 1 мЗв · рік-1. Зареєстровано подальше зниження річних доз внутрішнього опромінення в обстежених НП у 1,2–1,9 раза порівняно з результатами осіннього ЛВЛ-моніторингу 2017 року, що підтверджує відстежену нами динаміку поступового зниження рівнів опромінення на поточному етапі аварії на ЧАЕС від 2011 р. Основним чинником, який формує дозу внутрішнього опромінення мешканців обстежених НП Рівненської області, залишається надходження 137Cs в організм з молоком та лісовими грибами, які в Рівненському Поліссі традиційно займають суттєву частину харчового раціону, і мають незмінно високі рівні забруднення радіоцезієм.
Ключові слова: радіоактивно забруднені території; комплексний радіаційно-гігієнічний моніторинг; доза внутрішнього опромінення; лічильник випромінювання людини; вміст 137Сs, 90Sr; продукти харчування.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 124–140. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-124-140

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини