Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. А. Полубень1, Л. В. Неумержицька1, С. В. Клименко1, П. Френкель2, С. Балк2, О. О. Шумейко3

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
  медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Бес Израел Диконесс Медичний Центр, відділ гематології/онкології, м. Бостон, Массачусетс,
  США
3Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, бульвар Тараса Шевченка, 13,
  м. Київ, 01601, Україна

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ АНОМАЛІЇ У ГЕНОМІ ХВОРИХ НА Рh-НЕГАТИВНІ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ НЕОПЛАЗІЇ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

Мета: визначити частоту основних соматичних мутацій генів JAK2, MPL та CALR у геномі хворих на Ph-негативні мієлопроліферативні неоплазії, що виникають в осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС.
Матеріали і методи. Проведено молекулярно-генетичний аналіз зразків геномної ДНК, виділених з крові 90 хворих на Ph-негативні мієлопроліферативні неоплазії (МПН) з радіацією в анамнезі і 191 хворого на спонтанні МПН методом алель-специфічної полімеразної ланцюгової реакції.
Результати. Виявлено наявність основних мутацій в генах JAK2, MPL і CALR у хворих на МПН з радіаційним анамнезом з частотою 58,9 % (53 із 90), 12,2 % (11 з 90), та 0 % відповідно, та без такого – 75,4 % (144 зі 191), 3,1% (6 зі 191) та 1,6% (3 зі 191) відповідно. Мутації JAK2 V617F у хворих на спонтанні МПН спостерігалися в кожній нозологічній формі: справжній поліцитемії (СП), есенціальній тромбоцитемії (ЕТ) і первинному мієлофіброзі (ПМФ). Мутації CALR виявлялися виключно у хворих на ПМФ та ЕТ, достовірно частіше у групах з радіаційним анамнезом (18,9 %, та 33,3 %, проти 4,2 % та 6,5 %), ніж без такого. Водночас частота мутацій MPL визначена тільки у хворих на спонтанні МПН – у 1,6 %. Потрійно негативний мутаційний статус генів JAK2, MPL та CALR превалював у групі хворих на МПН з радіаційним анамнезом і складав 27,8 %, проти 16,2 %, без такого (р = 0,05).
Висновки. Дослідження геному хворих на Ph-негативні МПН виявили особливості молекулярно-генетичних пошкоджень у тих хворих, які зазнали впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС і тих, хто захворів спонтанно. Отримані дані мутаційного статусу генів JAK2, MPL та CALR в геномі хворих на МПН є необхідними для розширення уявлень щодо механізму лейкогенезу, особливо спричиненого радіацією.
Ключові слова: мієлопроліферативні неоплазії, справжня поліцитемія, ессенціальна тромбоцитемія, первинний мієлофіброз, JAK2 V617F, MPL та CALR, іонізуюча радіація.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 362-373. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-362-373

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини