Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

М. В. Красносельський1, О. С. Пушкар1, Л. І. Сімонова1, М. С. Мирошниченко2

1Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва
  Національної академії медичних наук України», вул. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024, Україна 2Харківський національний медичний університет, просп. Науки, 4, м. Харків, 61022,Україна

ВПЛИВ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ НА ПРОЦЕСИ ЗАГОЄННЯ ПРОМЕНЕВИХ ВИРАЗОК ШКІРИ, ІНФІКОВАНИХ STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Мета: визначення в експерименті якості загоєння променевих виразок шкіри, інфікованих Staphylococcus aureus (S. aureus), в умовах проведення фотодинамічної терапії (ФДТ) та використання збагаченої тромбоцитами плазми (platelet rich plasma – PRP).
Матеріали і методи. Проведено експеримент на 95 щурах-самцях лінії WAG 6-місячного віку, яких було розподілено на три групи. До групи 1 увійшли тварини, яким моделювали променеву виразку шкіри в ділянці стегна з наступним нанесенням на її поверхню на 7-му добу після опромінення 0,2 мл суспензії референтного штаму S. aureus. До групи 2 увійшли тварини з інфікованою S. aureus променевою виразкою шкіри, яким через добу після інфікування проводили ФДТ. До групи 3 увійшли тварини з інфікованою S. aureus променевою виразкою шкіри, яким через добу після інфікування в першій половині дня проводили ФДТ, а в другій половині дня обколювали периферію рани PRP. Матеріалом для морфологічного дослідження була шкіра з підлеглими м’якими тканинами з ділянки променевого ушкодження. Мікропрепарати забарвлювали гематоксиліном і еозином, пікрофуксином за ван Гізоном, за Маллорі. Проводили морфометричне дослідження.
Результати. У тварин з променевою виразкою шкіри, яким після інфікування S. aureus проводили ФДТ (група 2), порівняно з тваринами з модельованою інфікованою променевою виразкою шкіри без лікування (група 1), за період з 14-ї по 52-му добу експерименту відбувалися активізація і прискорення процесів загоєння за рахунок активних процесів очищення рани від некротизованих тканин; менш виражених запальних змін в осередку ушкодження; активних процесів появи і дозрівання грануляційної тканини; менш виражених гемодинамічних, ішемічних та альтеративних змін у дермі, гіподермі, м’язовій тканині, що оточували ранову порожнину; активізації проліферативних процесів в епітеліальному шарі, що локалізувався в крайових відділах рани. Результатом загоєння інфікованої S. aureus променевої виразки шкіри було формування патологічного (гіпертрофічного або келоїдного) рубця шкіри. У тварин з променевою виразкою шкіри, інфікованою S. aureus, у разі проведення ФДТ та введення PRP (група 3), порівняно із застосуванням тільки ФДТ (група 2), регенераторний процес був спрямований не тільки на прискорення темпів загоєння, але й на відновлення первісної структури втраченої частини шкіри. Прискорення процесів загоєння інфікованої променевої виразки шкіри у тварин груп 2 та 3 відбувалося за рахунок подібних процесів.
Висновки. Фотодинамічна терапія активізує і прискорює процеси загоєння інфікованої S. aureus променевої виразки шкіри та призводить до формування патологічного рубця (гіпертрофічного або келоїдного). Процеси загоєння інфікованої S. aureus променевої виразки шкіри відбуваються більш активно в умовах проведення фотодинамічної терапії в поєднанні з обколюванням периферії рани збагаченою тромбоцитами плазмою, порівняно із застосуванням тільки фотодинамічної терапії, та завершуються органотиповою регенерацією з практично повним відновленням первісної структури втраченої частини шкіри.
Ключові слова: фотодинамічна терапія, збагачена тромбоцитами плазма, променева виразка шкіри, Staphylococ-cus aureus, морфологія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 10–17. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-10-17

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини