Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько

Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Г. Сковороди, 2, Київ, 04070

ПОРІВНЯЛЬНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛОНІЄУТВОРЮЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ, ОПРОМІНЕНИХ З ОДНАКОВОЮ ПОТУЖНІСТЮ У ЛЕТАЛЬНІЙ І НЕЛЕТАЛЬНІЙ ДОЗАХ

Мета:проведення порівняльного аналізу характеристик процесу функціонування популяції колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей після пролонгованого їх опромінення у летальній і нелетальній дозах з однаковою потужністю доз за допомогою математичної моделі.
Матеріали і методи. Поставлена задача розв’язується за допомогою математичної моделі зміни чисельності колонієутворюючих одиниць кісткового мозку після неперервного опромінення, описаної в попередніх роботах, з використанням експериментальних результатів робіт К. С. Черткова (1972, 1973). Математична модель побудована на основі схеми кровотворення, запропонованої Й. Л. Чертковим (1984, 1991).
Результати та висновки. За допомогою оригінальної математичної моделі, нової схеми кровотворення Й. Л. Черткова (1991) з використанням експериментальних результатів впливу γ-опромінення в дозах 4 Гр та 8 Гр з потужністю 0,0028 Гр/хв на чисельність колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей, а також експериментальних даних щодо процесів відновлення їхньої чисельності, одержаних з літературних джерел, визначено параметри, що характеризують реакцію кровотворної системи на різних етапах процесів відновлення колонієутворюючих одиниць кісткового мозку після припинення дії іонізуючої радіації, та проведено порівняльний аналіз отриманих результатів.
Ключові слова: іонізуюча радіація, летальна та нелетальна дози, кістковий мозок, функціональні властивості, математичне моделювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 300-308. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-300-308

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини