Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Т. О. Павленко1, А. М. Сердюк1, А. П. Оперчук2, M. В. Аксьонов1, M. А. Фризюк1,
О. Є. Тарасюк1, О. В. Федоренко1, О. В. Михайленко1

1Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва, НАМНУ»,
  вул. Попудренка, 50, м. Київ, 02094, Україна
2Державна установа «Центр громадського здоров'я МОЗ України», вул. Ярославська, 41, м. Київ,
  04071, Україна

РІВНІ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РІВНІВ РАДОНУ В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ

Мета:проаналізувати та оцінити наявну інформацію щодо активностей радону в повітрі приміщень в контексті реалізації плану дій щодо радону.
Об’єкт і методи. Об’єкт дослідження: рівні радону-222 в повітрі житлових будинків різних областей і відповідні радіаційні ризики для населення. Вимірювання проводили методом пасивної трекової радонометрії. Час експонування радонометрів становив не менше 30 діб в опалювальний сезон. Розрахунки радіаційних ризиків проводили за дозовими коефіцієнтами і математичними моделями МКРЗ.
Результати. Встановлено, що референтний рівень 300 Бк/м3 (радон газ) в цілому по країні перевищено у 16 % випадків. Середньогеометричне значення активностей радону склало 120 Бк/м3 і варіює від 35 до 265 Бк/м3 на рівні окремих областей, тобто активності радону на різних територіях країни можуть відрізнятися в 7,5 раза. Варіабельність активності радону на рівні окремих районів областей також значна. Встановлено, що при логнормальному розподілі і середньогеометричному значенні 75 Бк/м3 активності радону відрізняються майже у 10 разів на рівні окремих районів. Аналіз радіаційних ризиків населення встановив, що прогнозна смертність від радонового раку легенів на території України оцінюється у майже 8900 випадків щорічно, а прямі економічні збитки для країни – більш ніж 450 мільйонів доларів на рік.
Висновки. Дослідження рівнів радону встановили значну варіабельність його активностей на рівні окремих регіонів. Референтний рівень перевищено у 16 % будинків, але на рівні окремих областей відсоток перевищень варіює від 0,1 до 43,0 %. Інформація про рівні радону у будинках майже третини території країни відсутня. З метою ефективної реалізації плану дій має сенс запровадити зонування територій щодо радононебезпечності.
Ключові слова: радон у повітрі приміщень, референтний рівень, населення, радіаційний ризик, економічні збитки.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 220-229. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-220-229

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини