Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Чумак, Н. П. Петренко, О. В. Баханова, В. М. Волоський, Т. В. Трескунова

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ВИКОРИСТАННЯ АНТРОПОМОРФНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ ФІЗИЧНИХ ФАНТОМІВ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ РОЗРАХУНКОВОЇ ДОЗИМЕТРІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ПАЦІЄНТІВ

У дозиметрії іонізуючого випромінювання фантоми тіла людини, що використовуються як заміна тіла людини при фізичних вимірюваннях та розрахунках, посідають важливе, але подекуди недооцінене, місце. Розрізняють фізичні фантоми безпосередньо для вимірювань та математичні фантоми для розрахункової дозиметрії. Їхня складність варіює від простої геометрії для цілей калібрування до дуже складної, що детально моделює форми органів та тканин тіла людини. Використання фізичних антропоморфних фантомів дає можливість ефективно оптимізувати дози опромінення, скоригувавши параметри КТ-сканування (комп’ютерної томографії) відповідно до характеристик пацієнта без зниження якості зображення. Застосування фантомів є незамінним способом оцінки актуальних доз на органи або визначення ефективної дози працівників – величин, що нормуються, але не можуть бути виміряні. Стаття містить огляд видів, конструкції та сфери застосування антропоморфних гетерогенних фізичних фантомів людини з особливим акцентом на їх використання для валідації моделей та методів розрахункової дозиметрії.
Ключові слова: доза, іонізуюче випромінювання, фізичні, математичні фантоми, розрахункова дозиметрія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 148-176. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-148-176

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини