Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

А. І. Севальнєв, А. В. Куцак, І. А. Соколовська

Запорізький державний медичний університет, пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035, Україна

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКЕ ЗАЗНАЄ ОПРОМІНЕННЯ ВІД ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ (за оглядом літератури)

Проведено аналіз наукової літератури з метою узагальнення даних багаторічних досліджень з радіоекології середовища життєдіяльності населення Запорізької області. Наведено результати досліджень щодо основних джерел радіоактивного забруднення території, рівнів і структури доз опромінення населення за рахунок природної радіації, харчового раціону, медичних процедур, оцінено дозове навантаження населення. Розглянуто основні існуючі в Запорізькій області радіаційні джерела, приведено їх характеристики, дана оцінка ступеня їх впливу на навколишнє середовище і людину.
  Запорізька область розташована в південно-східній частині України і особлива своєю геоморфологічною будовою, що характеризується наявністю Українського кристалічного масиву, збагаченого мінералами з підвищеним рівнем природної радіоактивності. Цим пояснюється велика складова дози опромінення населення за рахунок природної компоненти. Сумарна середньорічна ефективна доза опромінення населення Запорізької області за рахунок природної складової – 4,37 мЗв, основний вклад в цю дозу вносить радон-222 – 76 %. Рівень радону-222 в повітрі житлових приміщень коливається від 37 до 112 Бк·м-3, причому відсоток перевищень нормативу (100 Бк·м-3) складає від 8 до 62 % залежно від адміністративного району. В середньому 25 % житлових будівель області не відповідають вимогам НРБУ-97 щодо вмісту радону в повітрі приміщень. Ще гостріше проблема підвищеного опромінення радоном постає для дитячого населення. У зв’язку з більш жорсткими вимогами НРБУ-97 щодо вмісту радону в повітрі приміщень дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) (50 Бк·м-3) 99 % приміщень ДНЗ не відповідають нормативам. Дози опромінення дітей за рахунок радону більші, ніж у дорослих, і складають у середньому 6,4 мЗв на рік при розкиді 4,3–9,7 мЗв.
  Друге місце після радону щодо опромінення населення у Запорізькій області займає медичне опромінення. Аналіз дозових навантажень на пацієнтів за останні роки свідчить про те, що річна доза опромінення населення коливається в межах 0,86–0,97 мЗв·рік-1, усереднена доза опромінення складає 0,9 мЗв·рік-1, що майже на 50 % більше за середньоукраїнський показник і перевищує середньосвітовий удвічі.
  У Запорізькій області сумарна річна доза опромінення населення за рахунок основних джерел випромінювання складає 5,0 мЗв·рік-1, при цьому основний внесок дає радон-222 – 3,3 мЗв і медичне опромінення – 0,9 мЗв. Найбільш визначальним радіаційним фактором для населення Запорізької області є радон-222 в повітрі приміщень, який створює середній ступінь ризику, що є неприйнятним для населення і потребує ретельного регулюючого контролю за допомогою державних і регіональних програм.
Ключові слова: радіаційний захист населення, основні джерела випромінюваня, дози опромінення населення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 53–64. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-53-64

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини