Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. І. Заболотний, Н. С. Міщанчук

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», вул. Зоологічна, 3, Kиїв, 03057,Україна

ГІРУДОТЕРАПІЯ ПРИ PRESBYACUZIS PRAECOX В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ У ПІСЛЯАВАРІЙНИХ РОКАХ

Мета: вивчити ефективність гірудотерапії при presbyacuzis praecox в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у післяаварійних роках.
Матеріали та методи. В дослідження включено 129 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (УЛНА) чоловічої статі, у яких встановлено presbyacuzis praecox у післяаварійних роках. За даними фізичної дозиметрії індивідуальні дози опромінення, отримані ними при роботі вахтовим методом у зоні відчуження ЧАЕС з кінця 1986 р. по 1992–1994 рр., склали 0,21–0,50 Гр. Обстеження проведені за допомогою сучасного стандартного комплексу аудіометричних, вестибулометричних і електрофізіологічних методів. Виділено дві форми сенсороневральної приглухуватості в осіб старшого віку – вікову (presbyacuzis) та передчасну вікову (presbyacuzis praecox). До початку робіт у зоні відчуження слухова та вестибулярна функції пацієнтів були у межах норми. У 68 із 129 пацієнтів, що увійшли у дві основні вікові групи (40–49 та 50–59 років), проведено гірудотерапію при presbyacuzis praecox з урахуванням коагуляційного гемостазу. У 61 особи двох аналогічних вікових контрольних груп, здійснено алопатотерапію. Для аналізу застосовано методи варіаційної статистики.
Результати. Встановлено прямий кореляційний зв’язок (r = 0,71) гальмівних явищ у центральних відділах слухового аналізатора як за даними електрофізіологічних обстежень, так і за обстеженнями мовною аудіометрією до лікування в УЛНА на ЧАЕС із presbyacuzis praecox. Виявлені явища гіперакузису в УЛНА на ЧАЕС у двох основних та у двох контрольних груп. Після двох різних схем лікування зареєстровано достовірне покращення слухових функцій (p<0,05) за тональною та мовною аудіометріями. Позитивний ефект гірудотерапії слухових функцій зафіксовано у 88,0 % випадків, а при алопатотерапії – у 65,0 % випадків. Ефект алопатотерапії був нетривалим (6–9 місяців), тоді як ефект від гірудотерапії – у два рази тривалішим (12–18 місяців). Гірудотерапія, покращуючи коогуляційний гемостаз, серцево-судинну і мозкову діяльність, позитивно вплинула на психоемоційний стан, що сприяло зміцненню здоров’я та соціальної адекватності в УЛНА на ЧАЕС із presbyacuzis praecox.
Висновки. Показано, що гірудотерапія як різновид натуропатії має вагомі переваги перед алопатотерапією: відсутність побічних токсичних ефектів, більше на 23,0 % та триваліше у два рази покращення слухових функцій. Гірудотерапію, як ефективний лікувально-оздоровчий захід, варто ширше впроваджувати у клінічну медичну практику, для мінімізації розвитку та прогресування захворювань у осіб, які зазнали впливу іонізуючої радіації внаслідок Чорнобильської катастрофи, для підвищення якості їхнього життя.
Ключові слова: радіаційне опромінення, сенсороневральна приглухуватість за presbyacuzis praecox, аудіометрія, вестибулометрія, гірудотерапія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 522–536. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-522-536

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини