Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. В. Гречанська2,3, Л. Д. Калюжна1, П. В. Федорич2, А. В. Петренко1

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, Україна
2Українська військово!медична академія, вул. Московська, 45/1, м. Київ, 01015, Україна
3Київська обласна лікарня № 2, пров. Нестерівський, 13/19, м. Київ, 02000, Україна

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК Т-КЛІТИННОЇ ЛІМФОМИ ШКІРИ У ПАЦІЄНТКИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

В роботі представлено клінічний випадок Т-клітинної лімфоми шкіри - грибоподібного мікозу, пухлинна стадія, що розвинулась у пацієнтки, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Найвірогідніше розвиток даного захворювання пов'язаний з впливом радіаційного фактора, що призвів до ураження лімфоїдних клітин. Характерна стадійність перебігу цього захворювання з типовою морфологічною картиною лише у пізніх стадіях, тому встановлення діагнозу зазвичай відбувається при виражених клінічних і гістологічних змінах бляшкової та пухлинної стадій, коли лікування буває мало- або неефективним. Описані особливості перебігу захворювання та проведене лікування.
Ключові слова: Т-клітинна лімфома, грибоподібний мікоз, лімфопроліферативні захворювання, аварія на ЧАЕС, гістологічне дослідження.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 516–521. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-516-521

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини