Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Базика1, О. О. Литвиненко1, С. Г. Бугайцов1, Г. Ф. Шахрай1, І. І. Данилюк2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова», вул. Пирогова, 46, м.Вінниця, 21018, Україна

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС

Мета: вивчення характеру структурних і функціональних змін у щитоподібній залозі у хворих зі злоякісними новоутвореннями молочних залоз, які постраждали від аварії на ЧАЕС.
Матеріал та методи. Обстежено 80 пацієнток зі злоякісними новоутвореннями молочних залоз віком 27–85 років. У 78 хворих діагностовано рак молочної залози (РМЗ) з різними стадіями розповсюдженості пухлинного процесу. Учасниць ліквідації наслідків аварії було 12 осіб, мешканок радіаційно-забруднених територій – 68. Мамографію виконували за допомогою мамографів Senographe 700 T and 800 Tsm (фірма GE Medical Systems). Ехографічне дослідження структури молочних і щитоподібних залоз проводили на УЗ-апаратах Nemio XG SSA-580. Комп’ютерну томографію виконували на мультидетекторному комп’ютерному томографі 64 КТ «LightSpeed VCT», МРТ – на магнітно-резонансному томографі «Magnetom Vision Plus 1,5 T». Для трепанобіопсії застосовували спеціальні голки в комплексі з біопсійним пістолетом системи «Magnum». Вивчали функціональний стан щитоподібної залози шляхом вивчення рівня тиреоїдних гормонів в периферичній венозній крові.
Результати. Результати проведеного УЗ-дослідження щитоподібних залоз (ЩЗ) та маркерів, які характеризують їх функціональний стан у жінок, хворих на РМЗ, свідчать, що у 60 пацієнток із 80, які звернулися за допомогою з приводу різних форм РМЗ та були обстежені в умовах клініки, виявлено наявність структурних змін в ЩЗ, що становить 75 %.
Висновки. Структурні зміни в щитоподібній залозі у пацієнток, хворих на РМЗ, які вважаються потерпілими від аварії на ЧАЕС, діагностовано у 75 % випадків, із них до обстеження в умовах клініки 71,25 % пацієнток раніше не знали про наявність патологічних змін в щитоподібній залозі. У структурі виявлених патологічних змін в щитоподібній залозі 47,5 % становить вузловий зоб, 10 % – дрібні гідрофільні та дрібні фіброзно змінені ділянки, 3,75 % – раніше перенесені оперативні втручання з приводу видалення щитоподібної залози, 3,75 % – хронічний тиреоїдит, 7,5 % – хронічний аутоімунний тиреоїдит, 2,5 % – кістозні зміни у щитоподібній залозі, 3,75 % – вузловий зоб і хронічний аутоімунний тиреоїдит.
Ключові слова: злоякісні новоутворення, молочна залоза, щитоподібна залоза, рак молочної залози, структурні показники, функціональні показники, аварія на ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 312–321. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-312-321

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини