Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І. С. Дягіль, В. В. Шолойко, Ю. О. Сілаєв, З. В. Мартіна, І. В. Дмитренко, А. О. Товстоган,
В. Г. Федоренко, Т. Ю. Шляхтиченко, Ж. М. Мінченко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ВИПАДОК РОЗВИТКУ НЕХОДЖКІНСЬКОЇ ЗЛОЯКІСНОЇ ЛІМФОМИ НА ФОНІ ХРОНІЧНОЇ МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ У ПАЦІЄНТКИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

У даній роботі представлений клінічний випадок поєднання хронічної мієлоїдної лейкемії та Т-лімфобластної лімфоми, що наразі є доволі рідкісною знахідкою для клініциста. Діагноз Т-лімфобластної лімфоми встановлено через 2 роки від верифікації хронічної мієлоїдної лейкемії. Описано перебіг захворювань і підходи до лікування. Патогенетичний зв’язок між захворюваннями мієлоїдної та лімфоїдної природи залишається нез’ясованим та, найвірогідніше, є результатом дії декількох факторів – радіаційного, хімічного і внаслідок цього – генетичних порушень.
Ключові слова: хронічна мієлоїдна лейкемія, Т-лімфобластна лімфома, Чорнобильська катастрофа, малі дози іонізуючої радіації, хімічне навантаження.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 517–523. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-517-523.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини