Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. О. Шумейко1,2, Л. О. Полубень1, Б. Т. Клімук1, Л. А. Рибченко1, Л. В. Неумержицька1,
Р. М. Вербиленко1, С. В. Фролов22, С. В. Клименко1,2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2ДНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця, 13, бульварТ.Шевченка, м. Київ, 01601, Україна

ОЦІНКA ОБТЯЖЛИВИХ СИМПТОМІВ У ХВОРИХ НА РАДІАЦІЙНО/АСОЦІЙОВАНІ ТА СПОНТАННІ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ НЕОПЛАЗІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТОВАНОЇ ШКАЛИ САМООЦІНКИ MPN-SAF TSS

Мета: Дослідити інтенсивність обтяжливих симптомів за допомогою адаптованої шкали самооцінки MPN-SAF TSS в залежності від наявності JAK2 V617F мутації у хворих на радіаційно-асоційовані та спонтанні мієлопроліферативні неоплазії (МПН).
Матеріали і методи. В дослідження включено 89 хворих на радіаційно-асоційовані та спонтанні МПН, обтяжливі симптоми МПН були визначені за допомогою MPN-SAF TSS.
Результати. Загалом середня сума балів щодо скарг у хворих на радіаційно-асоційовані МПН була значно вищою, ніж у хворих на спонтанні МПН – 43,46 та 25,04 бала, відповідно (р = 0,003). Хворі на МПН різних підтипів відрізнялися за інтенсивністю обтяжливих симптомів МПН, демонструючи значно вищий середній бал за скаргами серед хворих на первинний мієлофіброз (35,60), порівняно зі справжньою поліцитемією (29,60) та есенціальну тромбоцитемію (18.05), (р = 0,005). Не було виявлено впливу наявності JAK2 V617F мутації у хворих на інтенсивність обтяжливих симптомів МПН.
Висновки. Вища інтенсивність обтяжливих симптомів, визначених за допомогою адаптованої шкали самооцінки MPN–SAF TSS, була серед хворих на радіаційно-асоційовані МПН, та серед хворих на первинний мієлофіброз, що вказує на більш тяжкий стан цих пацієнтів уже на етапі верифікації діагнозу. Доцільно використовувати адаптовану шкалу самооцінки MPN–SAF TSS на етапі діагностики МПН для вибору або зміни тактики лікування з метою досягнення кращої якості життя пацієнтів.
Ключові слова: Мієлопроліферативні новоутворення, іонізуюча радіація, MPN-SAF TSS, JAK2 V617F мутація.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 510–516. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-510-516.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини