Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. В. Шеметун, О. О. Талан, О. М. Демченко, М. А.Пілінська

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

РОЗВИТОК РАДІАЦІЙНО/ІНДУКОВАНОГО ЕФЕКТУ СВІДКА В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ

Мета. Дослідити розвиток хромосомної нестабільності внаслідок радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах крові осіб різних вікових груп.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження були лімфоцити крові 42 осіб віком від 12 до 102 років, розподілених на чотири вікові групи – підлітки, особи середнього віку, особи літнього віку, довгожителі. Ефект свідка вивчали шляхом моделювання його індукції в лімфоцитах крові людини, при якому в інкубаційну суміш додавали по 0,3 мл неопроміненої крові (слугували клітинами-свідками) і 0,3 мл крові осіб іншої статі, опроміненої in vitro в дозі 0,25 Гр (рентгенівське опромінення), з наступним культивуванням за загальноприйнятим напівмікрометодом. Препарати метафазних хромосом фарбували з використанням GTG-забарвлення і аналізували під світловими мікроскопами зі збільшенням x 1000.
Результати. Середньогрупові рівні аберацій хромосом у клітинах-свідках підлітків (6,08 ± 0,67 на 100 метафаз), осіб середнього (4,56 ± 0,61 на 100 метафаз) і літнього віку (6,34 ± 0,76 на 100 метафаз) статистично достовірно перевищували показники відповідних вікових контролів (р < 0,01) за рахунок аберацій хроматидного типу. Рівень аберацій хромосом в клітинах-свідках довгожителів (2,84 ± 0,51 на 100 метафаз) статистично достовірно не відрізнявся від контрольного (р > 0,05). Радіаційно-індукований ефект свідка зареєстровано у 83 % підлітків, 90 % осіб середнього та 50 % осіб літнього віку.
Висновки. У неопромінених лімфоцитах крові підлітків, осіб середнього та літнього віку при кокультивуванні з клітинами, опроміненими in vitro в дозі 0,25 Гр, індукується ефект свідка. У неопромінених лімфоцитах крові довгожителів ефекту свідка не виявлено. Зареєстрована міжіндивідуальна варіабельність в індукції ефекту свідка. Розвиток ефекту свідка не залежить від рівня хромосомної нестабільності в контрольних культурах.
Ключові слова: радіаційно-індукований ефект свідка, лімфоцити крові людини, вік, частота аберацій хромосом.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 499–509. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-499-509.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини