Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

П. А. Федірко1, Т. Ф. Бабенко1, О. О. Колосинська1, Р. Ю. Дорічевська1, Н. А. Гарькава2,
Л. В. Грек3, В. В. Василенко1, С. В. Масюк1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», вул. Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, Україна
3Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», вул. Комарова, 3, м. Київ, Україна

МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ МАКУЛЯРНОЇ ЗОНИ СІТКІВКИ У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ (У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ)

Мета: оцінити морфометричні параметри сітківки у реконвалесцентів у віддаленому періоді після перенесеної гострої променевої хвороби.
Матеріали і методи. Проведено повне офтальмологічне обстеження 7 реконвалесцентів гострої променевої хвороби (ГПХ). Обстежені розподілені на дві підгрупи: 1) пацієнти зі встановленим діагнозом макулярної дегенерації сітківки (8 очей); 2) пацієнти, які не мали клінічних ознак патології макули (6 очей). Параметри сітківки в центральній зоні вивчали за допомогою методу оптичної когерентної томографії. Для оцінки результатів обстежень використані статистичні методи: обчислення середніх значень кількісних показників, оцінка вірогідності різниці за методом Ст’юдента.
Результати. Оптична когерентна томографія засвідчила статистично достовірне збільшення товщини сітчастої оболонки у фовеолі всіх реконвалесцентів ГПХ.
Висновки. Показано, що товщина сітчастої оболонки у фовеолі і парамакулярній зоні в осіб, які перенесли ГПХ, вірогідно більша, ніж у контролі. Ці зміни спостерігаються у всіх реконвалесцентів ГПХ – як у осіб з проявами макулярної дистрофії, так і у тих, в кого її клінічних проявів не було виявлено. Наявність кореляційного зв'язку між об’ємом сітківки у макулярній зоні і документованою дозою опромінення досліджуваної групи підкреслює перспективність подальших досліджень сітчастої оболонки реконвалесцентів ГПХ за допомогою оптичної когерентної томографії для вивчення механізму ушкодження сітківки у цієї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Ключові слова: оптична когерентна томографія, макулярна зона сітківки, гостра променева хвороба, реконвалесценти, макулодистрофія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 481–489. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-481-489

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини