Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. В. Камінський1, В. І. Паньків2, І. В. Паньків3, Д. Є. Афанасьєв1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Кловський узвіз, 13а, м. Київ, 01021, Україна
3Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров’я України, Театральна площа, 2, м. Чернівці, 580002, Україна

ВМІСТ ВІТАМІНУ D У НАСЕЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (пілотний проект)

Мета: вивчити статус вітаміну D у населення Чернівецької області, що проживає на радіоактивно забруднених територіях.
Матеріали і методи: в одномоментному дослідженні (пілотний проект) в літню пору обстежено 180 осіб віком від 19 до 78 років, які постійно проживають у трьох регіонах Чернівецької області (с. Киселів Кіцманського району, яке віднесено до ІІІ зони радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також м. Чернівці і м. Вижниця). Визначення рівня 25(OH)D у сироватці крові обстежених осіб проводили за допомогою імунохемілюмінесцентного методу «ECLIA» на аналізаторі Elecsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) із використанням тест-систем Сobas.
Результати. Середній рівень 25(ОН)D у сироватці крові у мешканців радіаційно забрудненої зони становив (16,2 ± 0,8) нг/мл, частота дефіциту вітаміну D – 46,9 %, частота недостатності вітаміну D – 53,8 %. Тяжкий дефіцит вітаміну D виявлено у 6 обстежених із с. Киселів. При цьому серед обстежених цього регіону його частка була найвищою (11,5 %) і вірогідно відрізнялася в порівнянні з часткою тяжкого дефіциту у обстежених із
Чернівців та Вижниці. Встановлена достовірна кореляція між індексом маси тіла (ІМТ) та рівнем 25(ОН)D у сироватці крові серед осіб з ІМТ 25–29,9 кг/м2. У той же час середнє значення рівня 25(OH)D серед осіб з ожирінням (ІМТ понад 30 кг/м2) практично не відрізнялося від показників осіб з нормальною масою тіла.
Висновки: вміст вітаміну D виявився достовірно нижчим серед населення, яке проживає на радіаційно забрудненій території, у порівнянні з мешканцями Чернівців і Вижниці. Статус вітаміну D серед населення Чернівецької області залишається далеким від оптимального і потребує невідкладних дій щодо корекції і профілактики.
Ключові слова: вітамін D, радіоактивно забруднені території.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 442–451. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-442-451.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини