Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

М. М. Ткаченко1, П. О. Король1,2

1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, б!р Т. Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна
1Київська міська клінічна лікарня № 12, вул. Підвисоцького, 4а, Київ, 01103, Україна

РОЛЬ ТРИФАЗОВОЇ ОСТЕОСЦИНТИГРАФІЇ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КУЛЬШОВИХ І КОЛІННИХ СУГЛОБІВ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Мета: визначити діагностичну роль трифазової остеосцинтиграфії (3-ф ОСГ) у ранньому прогнозуванні параендопротезних ускладнень кульшових і колінних суглобів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Матеріал та методи. У 75 пацієнтів чоловічої статі, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з ураженнями кульшових і колінних суглобів різного генезу, методом 3-ф ОСГ досліджено радіонуклідні кінетичні параметри включення та розподілу радіофармпрепарату (РФП) в ділянках ушкоджених суглобів.
Результати. Встановлено, що обчислення кількісних показників кінетики індикатора на різних етапах 3-ф ОСГ дозволило визначити статистично достовірні відмінності метаболічних змін при вогнищевих ураженнях в суглобових структурах. Тим самим підвищено диференційно-діагностичні можливості радіонуклідного методу обстеження хворих при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів.
Висновки. Кінетика остеотропних РФП в осередках фіксації уражених кульшових і колінних суглобів при інфекційно-запальних процесах характеризується переважанням ретенції та питомого накопичення препарату в ранній статичній фазі і відстроченій статичній фазі 3-ф ОСГ порівняно з вогнищами фіксації РФП при деформуючих остеоартрозах, що корелює з відмінностями деструктивно-репаративних процесів у них.
Ключові слова: остеосцинтиграфія, ендопротезування, кульшові та колінні суглоби, радіофармпрепарат.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 476–483.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини