Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

К. М. Логановський, М. В. Гресько

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСНИКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС, ЕВАКУЙОВАНИХ ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Мета. Визначення взаємозв’язків психометричних показників з характеристиками спонтанної електричної активності головного мозку в учасників аварії на ЧАЕС, евакуйованих із зони відчуження та учасників Антитерористичної операції.
Об’єкт та методи. Проведено ретроспективний та порівняльний аналіз психометричних і нейрофізіологічних параметрів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (УЛНА), осіб, евакуйованих із 30-км зони відчуження з рандомізованої вибірки з когорти осіб, які знаходяться на обліку в клініко-епідеміологічному реєстрі ННЦРМ (загалом 316 осіб), учасників АТО (81 особа), які проходять реабілітацію у відділенні радіаційної психоневрології ННЦРМ, і групи порівняння (84 особи). Використовували методики діагностики характерологічних особливостей особистості Г. Шмишека – К. Леонгарда; особистісний опитувальник Г. Айзенка (Eysenck Personality Inventor). Записували та аналізували комп’ютерну ЕЕГ на 16-канальному електроенцефалографі DX-4000 (Харків, Україна).
Результати. В післяаварійний період в УЛНА і постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС відбувається деформація особистості, яка характеризується загостренням таких особистісних рис, як застрягання, емотивність, педантичність, тривожність, циклотимність, збудливість і дистимність, при зменшенні гіпертимності та демонстративності. В групі учасників АТО виявлено зростання застрягання, педантичності, циклотимності, збудливості та дистимність і зменшення гіпертимності. Біоелектрична активність головного мозку в УЛНА характеризується зростанням потужності дельта-активності, зменшенням бета- і тета-активності та домінуючої частоти у порівнянні з усіма групами постраждалих і групою контролю. Група учасників АТО відрізняється від груп постраждалих і групи контролю меншим рівнем потужності дельта-, тета- та бета-активностіта більшою домінуючою частотою. Інтроверсія мала негативний зв’язок з індексом дельта- та тета-активності, позитивний – з індексом альфа-активності. Абсолютна спектральна потужність бета-, альфа- та тета-діапазону позитивно корелює з інтроверсією. Збільшення нейротизму характеризується зниженням індексу тета-активності, збільшенням індексу бета-активності та зниженням абсолютної спектральної потужності тета- і дельта-діапазону.
Висновки. В групах УЛНА на ЧАЕС, евакуйованих із зони відчуження та учасників АТО відбувається деформація особистості, яка корелює зі зміною в параметрах біоелектричної активності головного мозку.
Ключові слова: екстраверсія, нейротизм, акцентуації характеру, електро-енцефалографія (ЕЕГ), антитерористична операція, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 406–427.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини