Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. К. Бездробна1, Л. В. Тарасенко1, Т. В. Циганок1, В. А. Курочкіна1, В. О. Сушко2, Л. І. Швайко2

1Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України, пр!т Науки, 47, м.Київ, 03680, Україна
2Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

ВИПАДКИ НЕВРАХОВАНОГО ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СПОРУДЖЕННІ ЗАХИСНОГО КОНТУРУ НОВОГО КОНФАЙНМЕНТУ В ЗОНІ ДСП ЧАЕС

Мета: цитогенетичний контроль рівня радіаційного впливу на персонал під час будівництва захисного контуру нового конфайнменту в зоні ДСП ЧАЕС.
Матеріали і методи. Проведено цитогенетичне обстеження 32 осіб із числа персоналу підрядних організацій, який виконував роботи зі спорудження захисного контуру нового конфайнменту. Для порівняння обстежено осіб, які не мали професійних контактів з радіаційним чинником. Використано метод аналізу аберацій на препаратах рівномірно забарвлених хромосом лімфоцитів периферійної крові. Визначено частоту дицентричних і кільцевих хромосом із супроводжуючим парним фрагментом на 100 проаналізованих метафаз. Поглинені дози хронічного опромінення персоналу оцінено, використовуючи лінійні частини лінійно-квадратичних рівнянь, що описують калібрувальні дозові залежності виходу нестабільних хромосомних обмінів при гострому опроміненні зразків крові in vitro.
Результати. У шести із 32 осіб персоналу індивідуальна частота специфічних маркерів недавнього опромінення – нестабільних хромосомних обмінів із супроводжуючим парним фрагментом, вірогідно перевищувала їх частоту у осіб групи порівняння і середньопопуляційний спонтанний рівень, що свідчить про ймовірність їх наднормативного опромінення при виконанні робіт в зоні ЧАЕС. У трьох з них зареєстровано поодинокі клітини з двома хромосомними обмінами за відсутності таких у осіб групи порівняння. Це є наслідком інкорпорації радіонуклідів, що присутні в повітрі на робочих місцях. Розраховані індивідуальні усереднені поглинені дози відносно недавнього опромінення шести осіб персоналу складали від 102,5 до 371,0 мГр.
Висновок. Розраховані зачастотою нестабільних хромосомних обмінів із супроводжуючим парним фрагментом дози відносно недавнього опромінення шести осіб персоналу значно перевищують дози, визначені методами фізичної дозиметрії і ліміт дози професійного опромінення.
Ключові слова: ДСП ЧАЕС, новий конфайнмент, персонал, цитогенетична дозиметрія, хромосомні аберації, культура лімфоцитів крові.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 316–322.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини