Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Ю. В. Бончук✉

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

САНІТАРНО/ЗАХИСНІ ЗОНИ АЕС ТА РАДІАЦІЙНО/ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

У статті проаналізовано вимоги законодавчих і нормативних документів України щодо призначення санітарно- захисних зон атомної електростанції та радіаційно-гігієнічних принципів обґрунтування їхніх розмірів. Обгово- рено проблеми застосування вимог до встановлення розмірів санітарно-захисних зон АЕС, що випливають з їх «протиаварійного» призначення. Надано пропозиції щодо змін у законодавчих і нормативних документах Ук- раїни, імплементація яких дозволить не тільки вирішити проблеми із зонуванням довкола АЕС та інших радіаційно-ядерних об'єктів, але й гармонізувати законодавство України з регулюючими вимогами Євросоюзу.
Ключові слова: санітарно-захисна зона, АЕС, проектна аварія, аварійний викид.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 91–105.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини