Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. В. Гунько✉, Н. В. Короткова, М. І. Омельянець

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини» Національної академії медичних наук України, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ КОГОРТИ МЕШКАНЦІВ НАЙБІЛЬШ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, ЯКІ БУЛИ ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ НА ЧАС АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙАТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Мета: оцінити структурно-динамічні зрушення в когорті жителів радіоактивно забруднених територій (РЗТ) 1968-1986 років народження (діти та підлітки на час аварії на ЧАЕС).
Об’єкт дослідження: особи 1968–1986 років народження (діти та підлітки на час аварії на ЧАЕС), які прожи- вали на найбільш радіоактивно забруднених територіях України (Іванківський та Поліський райони Київської області, Народицький та Овруцький райони Житомирської області) впродовж 1986–2011 років. Матеріали і методи дослідження. Інформаційною базою дослідження стали дані Державної служби статисти- ки України, а саме: форми Р-11 «Розподіл постійного населення за статтю та віком за однорічним інтервалом на початок року» та А-1 «Загальні підсумки природного руху населення». Роки спостереження: 1986–2012 рр. Ме- тоди дослідження: математико-статистичні, демографічні, програмно-технологічні.
Результати й висновки. Узагальнення статистичних матеріалів щодо чисельності, статевого та вікового складу жителів найбільш радіоактивно забруднених районів України (Іванківський, Поліський, Народицький, Овруць- кий) показало, що на них проживає понад 27,2 тис. осіб 1968-1986 років народження (критична група постраж- далих внаслідок аварії на ЧАЕС). Станом на початок 1987 р. у когорті дослідження покоління однолітків-чо- ловіків були представлені більш рівномірно (4,53–5,82 %%), ніж у жінок (3,04–6,02 %%). У 2012 р. порівняно з 1987 р. істотних зрушень як за статтю, так і роком народження не виявлено. Зміни показника співвідношення статей у когорті спостереження впродовж 1986–2011 рр., потребують більш детальних досліджень.
Ключові слова: аварія на ЧАЕС, радіоактивно забруднені території, структура населення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 132–140.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини