Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ГІГІЄНІЧНИЙ СТАН ПОРОЖНИНИ РОТА, РІВЕНЬ sIgA, МІНЕРАЛЬНІ СКЛАДОВІ РОТОВОЇ РІДИНИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ З ГІПОПЛАЗІЄЮ ЕМАЛІ ЗУБІВ НА ТЛІ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ

С. Ф. Любарець1, О. В. Копилова2, Т. О. Белінгіо2, В. М. Колбасинська2, І. М. Сєчина2, Т. Ф. Любарець2

1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, б-р Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Україна
2Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження. Підвищити ефективність профілактики карієсу у дітей з гіпоплазією емалі шляхом впровадження комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію гігієни порожнини рота, рівня sIgA та вмісту мінеральних складових ротової рідини.
Матеріали і методи. Об’єкт дослідження – гіпоплазія емалі постійних зубів. Предмет дослідження – гігієнічний стан порожнини рота, секреторний імуноглобулін класу А (sIgA), рівень загального кальцію та ортофосфатів в ротовій рідині. Методи дослідження: вітальне забарвлення емалі, трансілюмінаційний, імуноферментний та фотометричний методи, показники гігієнічного стану порожнини рота (індекс Green-Vermillion (1964), індекс Silness-Loe (1964, 1967)). Проведена оцінка гігієнічного стану порожнини рота та визначення рівня sIgA, кальцію та ортофосфатів в ротовій рідині 43 дітей віком 6–14 років (група № 1 – 21 особа, група № 2 – 22 особи) з системною гіпоплазією емалі на тлі дифузного нетоксичного вола, еутиреозу, народжених від батьків – учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та евакуйованих з територій обов’язкового відселення. Група № 1 – діти, яким призначався комплекс профілактичних заходів, що включав рекомендації щодо вибору засобів і предметів для догляду за порожниною рота та навчання стандартному методу чищення зубів. Група № 2 – діти, у яких додатково застосовували ремінералізуючий гель, що містить кальцій, фосфор, магній та ксиліт (“Висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби України №05.03.02-03/9351 від 07.02.2014р.”).
Результати. Гігієнічний стан порожнини рота дітей обох груп був оцінений згідно з критерієм “незадовільний” індексу Green-Vermillion та критерієм “поганий” індексу Silness-Loe. Після проведення профілактичних заходів у дітей груп № 1 та № 2 покращився гігієнічний стан порожнини рота: суттєве зниження індексу Green-Vermillion (p = 0,0001) та індексу Silness-Loe (p = 0,0003). Призначення ремінералізуючого гелю достовірно підвищувало вміст кальцію (р = 0,0008) та ортофосфатів (р = 0,001) в ротовій рідині. У дітей обох групи не було виявлено суттєвих змін рівня sIgA.
Висновки. Впровадження комплексу профілактичних заходів із застосуванням препарату ремінералізуючої дії сприяло покращенню гігієни порожнини рота, підвищенню вмісту мінеральних складових ротової рідини, однак суттєво не вплинуло на рівень sIgA.
Ключові слова: діти, стоматологічна профілактика, зуби, гіпоплазія емалі, гігієнічні індекси, секреторний імуноглобулін А, кальцій ротової рідини, ортофосфати ротової рідини.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 356–356.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини