Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. А. Прилипко, Ю. Ю. Озерова, І. В. Бондаренко, М. М. Морозова

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ ЗОН СПОСТЕРЕЖЕННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Мета: визначити місце здоров’я в системі цінностей населення зон спостереження атомних електростанцій та його значимість у сприйнятті ризиків надзвичайних ситуацій. Матеріали і методи. Для визначення місця здоров’я в системі цінностей було проведено опитування працездатного населення міст-супутників Рівненської (РАЕС) та Южноукраїнської (ЮУАЕС) атомних електростанцій із застосуванням безповторного імовірнісного відбору, де помилка вибірки не перевищує 7,0 %. Досліджувався мотиваційно-поведінковий компонент, що визначав здоров’я в індивідуальній ієрархії цінностей суб’єкта за опитувальником Р. А. Березовської. В процесі дослідження були використані статистичні та математичні методи.
Результати. Масив респондентів було умовно поділено на 4 групи за ставленням до здоров’я у житті людини. І група, де життєва позиція людини орієнтована виключно на здоров’я, є найбільш розповсюдженою – 77,0 %. ІV група, яка хоче жити ні в чому себе не обмежуючи, складає 8,1 %. Компонентна цілісність цінностей-цілей та цінностей-засобів серед міського населення зон спостереження обох атомних електростанцій однакова: головною метою в житті є здоров’я, щасливе сімейне життя, а як засіб – наполегливість, працелюбність та здоров’я. Цінності-цілі в І і ІV групах мають певні відмінності: в I групі респондентів головною метою в житті є здоров’я, а в IV, де життєві настанови людини виключають будь-які обмеження – щасливе сімейне життя. Цінності-засоби для цих груп населення мають певні відмінності, але в обох групах здоров’я постає як головний засіб у досягненні поставленої мети. Виявлено тісний кореляційний зв’язок ядра термінальних цінностей з середніми показниками стану занепокоєності ризиком виникнення надзвичайних ситуацій.
Висновки. Виявлена ієрархія цінностей: група стійких домінуючих цінностей; цінності середнього статусу; група найменш значущих цінностей. Цінностями вищого статусу серед цінностей-цілей є – здоров’я, щасливе сімейне життя та цікава робота. Досягати їх більшість респондентів планують за допомогою цінностей-засобів, таких як «здоров’я», «наполегливість і працелюбність». Виявлено тісний кореляційний зв’язок ядра термінальних цінностей з середніми показниками стану занепокоєності ризиком виникнення надзвичайних ситуацій.
Ключові слова: здоров’я, цінності, населення, зона спостереження АЕС, сприйняття ризиків НС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 219–234. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-219-234

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини