Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Базика, О. О. Литвиненко, С. Г. Бугайцов, Г. Ф. Шахрай

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ПОШКОДЖЕННЯ ШКІРИ І ПІДШКІРНОЇ ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ ПІСЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

В роботі проведено аналіз багаторічних досліджень патологічних змін, що виникають в м’яких тканинах у хворих на рак молочної залози в результаті радикального хірургічного лікування та ад’ювантної променевої терапії. Показано, що стандартний підхід до проведення післяопераційної променевої терапії, який базується тільки на розповсюдженості первинного пухлинного процесу, є не завжди виправданим. Дуже часто це призводить до надмірного променевого навантаження на організм пацієнтки і розвитку місцевих гострих та хронічних променевих реакцій шкіри, підшкірної кліткoвини та інших м’яких тканин, тому питання диференційованого призначення променевої терапії набуває особливого значення насамперед у хворих з невеликою первинною розповсюдженістю пухлинного процесу. В статті наведено результати досліджень з вивчення змін у ділянці передньої грудної стінки у хворих на рак молочної залози. Щодо ад’ювантної променевої терапії зазначено, що частіше потрібно використовувати поняття персоналізованої променевої терапії. Радикальна операція, післяпроменеві ранні і пізні патологічні зміни в м’яких тканинах, порушення мікроциркуляції лімфи і крові, порушення іннервації судин верхньої кінцівки, периферичних нервів у ділянці шийно-плечового сплетення призводять до інтенсивних дегенеративно-дистрофічних змін в м’яких тканинах верхньої кінцівки, спричиняють в них морфологічні зміни та подальше прогресування рефлекторних нервово-судинних і нейродистрофічних порушень. Зважаючи на дані щодо несприятливої дії променевої терапії на шкіру і оточуючі тканини, а також задля зниження надмірного променевого навантаження на організм пацієнтки, підхід до призначення ад’ювантної променевої терапії повинен бути диференційованим.
Ключові слова: рак молочної залози, променева терапія, ад’ювантна променева терапія, ускладнення променевої терапії, променеві реакції, променеві ушкодження.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 18–35. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-18-35

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини