Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. Є. Афанасьєв✉, О. В. Камінський, О. В. Копилова, І. Г. Чикалова, І. М. Муравйова, К. О. Ваколюк, О. В. Пронін, О. О. Самойлов, Т. О. Белінгіо, О. В. Тепла, Л. В. Рожківська, І. В. Улянченко, К. В. Грищенко, Л. О. Цвєт, Н. С. Домбровська

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ ПРИ РАДІАЦІЙНИХ ПОДІЯХ НА ПЕРШИХ ЕТАПАХ

Метою статті є аналіз даних наукової літератури та наявних рекомендацій щодо надання працівниками охоро- ни здоров'я допомоги дитячому населенню при подіях, які пов'язані з ризиком радіаційного впливу. За останні шістдесят років відбулося кілька масштабних радіаційних подій, у ході яких постраждала велика кількість ди- тячого населення – атомні бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі, аварія на Чорнобильської атом- ної електростанції, опромінення джерелом 137Cs, неутилізованим при закритті госпіталю у Бразилії тощо. Прове- дені відповідні дослідження зробили очевидними незрівнянно більш значні ураження і порушення стану здо- ров'я дітей, порівняно з іншими групами населення, в усіх тих випадках. У свою чергу, аналіз обставин і особ- ливостей кількох позаштатних ситуацій або інцидентів на підприємствах атомної промисловості за кілька деся- тиліть показав високу імовірність надходження при цьому радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище. Окремої уваги заслуговує серйозно оцінювана в останні роки небезпека тероризму з використанням джерел іонізуючих випромінювань, внаслідок чого ураження дітей також вважається неминучим.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, опромінення населення, Чорнобильська катастрофа, охорона здоров'я дітей, радіаційна медицина.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 21–44.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини