Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ТРОМБОЗІВ У ХВОРИХ НА СПОНТАННІ ТА РАДІАЦІЙНО-АСОЦІЙОВАНІ Рh-НЕГАТИВНІ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ НОВОУТВОРЕННЯ

О. Ю. Міщенюк, С. В. Клименко

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета. Встановити, які з гематологічних показників мають дискримінаційну здатність для прогнозування розвитку тромбозів при спонтанних та радіаційно-асоційованих Рh-негативних мієлопроліферативних новоутвореннях (МПН).
Матеріали і методи дослідження. Проаналізовано гематологічні показники 85 хворих на справжню поліцитемію (СП), 43 – есенціальну тромбоцитемію (ЕТ) та 40 – первинний мієлофіброз (ПМФ). Основну групу склали пацієнти (СП = 18, ЕТ = 6, ПМФ = 18), які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС, а контрольну – хворі (СП = 67, ЕТ = 37, ПМФ = 22) без впливу аварійного радіаційного опромінення в анамнезі.
Результати. Предиктивне щодо розвитку тромбозів при спонтанній СП значення гематокриту та лейкоцитів становить > 55 % та > 13,2 · 109/л відповідно, а загального холестерину – > 5,7 ммоль/л. Ефективність для прогнозування тромбозів фактора “гематокрит > 55 % (площа під кривою – ППК = 0,67; р = 0,023) та “лейкоцити > 13,2 · 109/л” (ППК = 0,66; р = 0,011) є середньою, а “загальний холестерин > 5,7 ммоль/л” (ППК = 0,92; р < 0,0001) – відмінною. Прогностичною щодо виникнення тромбозів при радіаційно-асоційованій СП та спонтанній ЕТ виявилась кількість тромбоцитів < 440,0 · 109/л та лейкоцитів > 10,0 · 109/л відповідно, яка характеризується дуже доброю (ППК = 0,84; р = 0,0002 та ППК = 0,72; р = 0,019 відповідно) предиктивною потужністю. В основній та контрольній групі хворих на СП визначено однакові ППК застосування для прогнозування тромбозів показника “гематокрит > 55 %” (р = 0,800) та “лейкоцити > 13,2 · 109/л” (р = 0,831), проте різні ППК розраховано для маркера “тромбоцити < 440,0 · 109/л” (р = 0,0004). Тому показник “тромбоцити < 440,0·109/л” доречно враховувати при оцінці ймовірності тромбозу за радіаційно-асоційованої СП, а “гематокрит > 55%” та “лейкоцити > 13,2 · 109/л” – незалежно від радіаційного анамнезу хворих. В основній та контрольній групі пацієнтів з ЕТ відсутня різниці між ППК фактора “лейкоцити > 10,0 · 109/л” (р = 0,509), отже він може застосовуватись при спонтанній та радіаційно-асоційованій ЕТ.
Ключові слова: Чорнобильська АЕС, мієлопроліферативні новоутворення, гематологічні показники.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 376–398.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини