Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЖІНОК-УЧАСНИЦЬ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС НА ХВОРОБИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ (ЗА ДАНИМИ ДРУ, ПЕРІОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ 1988–2012 РР.)

І. О. Маєвська, В. О. Бузунов

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета: визначити та оцінити особливості захворюваності статевої системи у жінок-учасниць ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986–1987 рр. залежно від репродуктивного віку на момент опромінення та часу після опромінення.
Матеріали і методи. У статті представлено дані Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проведено аналіз рівня і структури захворюваності статевої системи у 17237  жінок-учасниць ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986–1987 рр.  залежно від часу перебування під ризиком після опромінення і репродуктивного  віку в момент опромінення. Період моніторингу 1988–2012 рр. Для визначення рівня захворюваності, довірчих інтервалів і вірогідності різниці використано пробну версію програми ОpenEpiversion 2.3.1., вірогідність різниці визначалась з використанням критеріїв z-score і t.
Результати. Результати когортного епідеміологічного дослідження виявили особливості розвитку хвороб жіночої статевої системи залежно від репродуктивного віку на момент опромінення та часу перебування під ризиком після опромінення. Проведено порівняльний статистичний аналіз рівня і структури захворюваності статевої системи за різний період часу спостереження.
Висновок. Фактором ризику збільшення захворюваності на лейоміоми матки, доброякісні дисплазії молочної залози, сальпінгоофорити може бути опромінення у репродуктивному віці (18–45 р.). Можна припустити, що тканини матки та молочної залози у жінок, опромінених у репродуктивному віці більш чутливі на вплив радіаційного опромінення, ніж у жінок, які були опроміненні у пременопаузі та менопаузі.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, жінки-учасниці ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, патологія статевої системи.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 366–375.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини