Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОЦІНКА МЕДІАНИ ВИЖИВАНОСТІ ХВОРИХ НА ГОСТРІ ЛІМФОБЛАСТНІ ЛЕЙКЕМІЇ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС, ЗАЛЕЖНО ВІД АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ СТРОМАЛЬНИХ ФІБРОБЛАСТІВ КІСТКОВОГО МОЗКУ ТА ПОКАЗНИКІВ МІЄЛОГРАМИ

В. Г. Бебешко1, К. М. Бруслова1, Н. М. Цвєткова1, Т. Т. Володіна2, Т. І. Пушкарьова1,
Л. О. Ляшенко2, Л. М. Панченко1, С. М. Яцемирський1

1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, м. Київ, 04119, Україна

Мета. Вивчення амінокислотного складу стромальних фібробластів кісткового мозку та показників гемограми у дітей з гострими лімфобластними лейкеміями, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок Чорнобильської аварії, для оцінки медіани виживаності.
Матеріали та методи. Обстежено 54 хворих на гострі лімфобластні лейкемії, жителів Київської, Житомирської та Чернігівської областей України. Вивчали ефективність колонієутворюючих одиниць фібробластів кісткового мозку та амінокислотний склад фібробластів. Дослідження кісткового мозку проводились на 33-й день хіміотерапії та після закінчення лікування; оцінювали медіану виживаності хворих та дози опромінення.
Результати. У дітей з гострими лейкеміями ефективність стромальних фібробластів кісткового мозку в 2–2,3 раза нижча, порівняно з нормативною. Встановлено кореляційний зв’язок (rs = +0,83) між числом еритроїдних клітин-попередників у кістковому мозку та вмістом проліну в стромальних фібробластах. Доведено кореляційну залежність між медіаною виживаності хворих та числом гранулоцитів в мієлограмі (rs = +0,82). Дози опромі-нення хворих складали (5,86 ± 1,11) мЗв і не корелювали з показниками мієлограми, ефективністю колонієутворення стромальних фібробластів та медіаною виживаності.
Висновки. Медіана виживаності хворих на гострі лейкемії залежить від вмісту амінокислот у стромальних фібробластах кісткового мозку та процесів відновлення кістковомозкового кровотворення після проведення хіміотерапії.
Ключові слова: діти, гострі лімфобластні лейкемії, гемопоез, стромальні фібробласти, амінокислоти в сечі та фібробластах, медіана виживаності.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 311–318.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини